Klub Generałów Wojska Polskiego

Bydgoszcz – spotkanie świąteczne – grudzień 2017 r.

Opublikowano 18 grudnia 2017

W dniu 14 grudnia w Hotelu Maraton w Bydgoszczy odbyło się spotkanie opłatkowe członków oddziału bydgoskiego Klubu Generałów Wojska Polskiego. Uczestników powitał prezes Rady Oddziału gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski. W swoim wystąpieniu podsumował działalność oddziału w 2017 roku oraz złożył życzenia Świąteczno-Noworoczne. Uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłego w br. gen. bryg. Józefa Kolasę .
Następnie prezes rady oddziału poinformował uczestników spotkania o decyzji kapituły wyróżnienia „Bene de Patria Meritus” o przyznanym wyróżnieniu. W bieżącym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymał  dr Łukasz Nadolski  za wybitne zasługi w propagowaniu historii wojskowości. Wyróżnienie wręczył prezes rady oddziału.
Dr Łukasz Nadolski jest historykiem, kustoszem dyplomowanym w Dziale Naukowym Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Specjalizuje się w konfliktach zbrojnych po II wojnie światowej. Jest autorem i współautorem dwunastu książek oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych.
Następnie wystąpił dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk Zenon Surma , składając życzenia uczestnikom spotkania, także od biskupa polowego ks. biskupa Józefa Guzdka. W obecności dziekana  generałowie przełamali się opłatkiem i złożyli sobie wzajemnie życzenia. Po wspólnym tradycyjnym posiłku wigilijnym spotkanie zakończono.