Klub Generałów Wojska Polskiego

Zebranie – kwiecień 2018 r.

Opublikowano 29 kwietnia 2018

W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne, stricte robocze zebranie członków Klubu.
Omówiono na nim szereg zagadnień dotyczących działalności bieżącej stowarzyszenia. Prezes gen. bryg. pil. Roman Harmoza zdał relację z obradującego w dniach 20-22 kwietnia br.  III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, który dokonał rozliczenia działalności federacji za ostatnie 4 lata. Wśród szeregu uchwał przyjęto – ważną dla nas – uchwałę akceptującą nasz wniosek i przyjmującą Klub Generałów WP w skład FSSM RP, jako członka zwyczajnego. Delegaci wybrali także nowy Zarząd Federacji. Prezydentem Federacji został ponownie Zdzisław Czarnecki, Wiceprezydentami – Henryk Budzyński i Janusz Kwiecień, Skarbnikiem – Ewa Grzegorczyk, a Sekretarzem Generalnym – Bogusława Łukasiewicz.
Następnie  - z szerokim udziałem uczestników zebrania -  zostały omówione zasadnicze kierunki doskonalenia działalności Klubu. Podkreślano szczególnie potrzebę zacieśnienia   współpracy ze środowiskami generałów WP z poza Warszawy, zlokalizowanymi zwłaszcza w rejonach Krakowa, Wrocławia i Szczecina.  Zobowiązano Radę Klubu do podjęcia stosownych działań w tym zakresie. Z satysfakcją została odnotowana dobrze rozwijająca się współpraca z oddziałem bydgoskim Klubu.
Gen. bryg. Ryszard Żuchowski przedstawił zaproszenie – skierowane m. in. do członków naszego Klubu – na uroczystości związane ze 100 – leciem odzyskania niepodległości oraz 75. rocznicą powstania 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusz Kościuszki, które odbędą się w dniach 18 – 20 maja 2018 r. (zaproszenie wraz ze szczegółowym planem obchodów zamieszczone poniżej).
Po omówieniu innych spraw organizacyjnych zebranie zakończono.