Klub Generałów Wojska Polskiego

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Opublikowano 14 listopada 2018

W dniu 8 listopada 2018 r. miały miejsce uroczyste Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości zorganizowane z  inicjatywy Konwentu Generałów RP (koordynującego działalność stowarzyszeń skupiających generałów wszystkich służb mundurowych), przy współudziale Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięli w nich udział  żołnierze i funkcjonariusze, w tym generałowie – przedstawiciele  organizacji zrzeszonych w Federacji, oddając w ten sposób hołd wszystkim Polakom, którzy na przestrzeni mijającego 100-lecia oddali życie w obronie Ojczyzny, a także tym żołnierzom i funkcjonariuszom (byłym  i obecnym),  którzy swą sumienną służbą i pracą przyczynili się do budowy współczesnej Polski – niepodległej i suwerennej.
Obchody rozpoczęły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego uroczystą Mszą Św. „Za Ojczyznę”, a także w intencji wszystkich poległych oraz pełniących  służbę dla Rzeczypospolitej.
Następnie zgromadzeni przeszli na Plac Józefa Piłsudskiego, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza  miała miejsce dalsza część uroczystości.
Po odegraniu  Hymnu Państwowego gen. dyw. SG Dominik TRACZ odczytał tekst  Apelu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanego do naczelnych władz państwowych oraz  żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych (jego treść zamieszczono poniżej). Podpisało go ponad 200 generałów różnych formacji.
W dalszej części delegacje poszczególnych stowarzyszeń złożyły wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
Uroczystości zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (Marszu Pierwszej Brygady), po czym delegacja Konwentu Generałów Rzeczypospolitej złożyła  kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystości brały udział liczne poczty ze sztandarami stowarzyszeń służb mundurowych, a uświetniła je orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Apel
Generałów Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 100. Rocznicy Odzyskania  Niepodległości

           W 1918 r. Polska po latach niewoli, wojen i nieszczęść powstała z niebytu i odrodziła się  z  trzech zaborów w jedno suwerenne i niepodległe państwo polskie – Rzeczpospolitą Polską.  Szczególna koniunktura międzynarodowa po  I wojnie światowej, rozpad trzech  państw zaborczych i przede wszystkim wola Polaków zdecydowały o  fenomenie  Niepodległości.  Z trzech wrogich armii, obcych porządków prawnych i obyczajów, z wojen o granice, powstań, z „cudu nad Wisłą”, który nie wynikał z sił nadprzyrodzonych lecz był efektem jedności narodu  – powstał   jeden organizm państwowy. Ustanowiono polski porządek prawny, jednolite wojsko polskie, polską policję, administrację i  szkolnictwo, powstała polska narodowa świadomość i jedność terytorialna.
Dwadzieścia lat  niepodległości  scementowało nas na długo.  Nawet II  wojna  światowa i  ludobójstwo na obywatelach polskich   nie zniszczyło dorobku niepodległości. Po II wojnie światowej zostaliśmy oddani w strefę wpływów naszego wschodniego sąsiada ale pomimo tego odbudowano kraj z ruin, zlikwidowano analfabetyzm, wdrożono wiele działań rozwijających naszą Ojczyznę. Jednak Polacy nigdy nie zrezygnowali z marzeń o pełnej niezależności.
Rozpad ZSRR, sprzyjająca sytuacja międzynarodowa, ogromna wola i determinacja Polaków pozwoliła ponownie odzyskać całkowitą suwerenność i odbudować niepodległe państwo.
I znowu jak przed laty,  z różnych życiorysów, doświadczeń, często zwaśnionych obozów politycznych ale zaangażowanych we wspólny cel  powstała Polska Niepodległa.
Rzeczpospolita Polska to państwo bezpieczne  militarnie i politycznie, bronione  międzynarodowymi sojuszami i zbiorową odpowiedzialnością oraz  wolą jego obywateli. Polska jest Ojczyzną wszystkich Polaków. I tych urodzonych, tworzących Ją przed 1989 rokiem i tych po 1990 roku. Odbudowana  III RP  i ostatnie dwudziestopięciolecie  to najlepszy okres w historii Polski od ponad 300 lat.
Żyjemy w pokoju, w bezpiecznych granicach w ramach wspólnoty Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.  Nikt  kto myśli po polsku nie może zaprzeczyć, że nasza obecność  w NATO i UE to fundamenty polskiej niepodległości . Osiągnęliśmy tak wiele bo mieliśmy wspólne cele, wspólne priorytety. Przez 25 lat  mimo zmian rządów mieliśmy stabilną politykę zagraniczną, jednolitą armię, administrację, służby specjalne, rozwijaliśmy samorządność i przedsiębiorczość  – budowaliśmy silną Polskę jako demokratyczne państwo prawa.
Nikt kto służył i pracował uczciwie nie może być wykluczony z polskości, nie wolno mu odmawiać patriotyzmu. Nie wolno dzielić obywateli na różne „sorty”. Polacy nie składają się z plemion. Obywatele Polski to  Wspólnota.

Nie pozwólmy  zniszczyć Polski. Nie zgadzajmy się na niszczenie naszej  Konstytucji.
Na żołnierzach, oficerach Wojska Polskiego i innych polskich formacji mundurowych, na pracownikach polskiej administracji, na nas, na  kolejnym pokoleniu polskiej inteligencji, spoczywa odpowiedzialność za państwo i jego niepodległość.

Dzisiaj zwracamy się w szczególności  do oficerów  Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, służb specjalnych i oficerów  innych formacji mundurowych, jako wasi byli dowódcy i przełożeni  –  nie dajmy  zniszczyć  osiągnięć  III RP, nie dzielmy Polaków, nie dajmy zmarnować zdobytej niepodległości.  Nie zgadzajmy się  na unieważnienie naszych życiorysów,  wielu lat ciężkiej  służby dla  zapewnienie bezpieczeństwa i obronności naszej Ojczyzny.

Pamiętajmy ciągle aktualne słowa marszałka Józefa Piłsudskiego – „ Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

 

LISTA GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW PODPISANYCH
POD APELEM Z OKAZJI
100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 

 1. gen. dyw. w st. spocz. Henryk Andracki
 2. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Anklewicz
 3. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Banachowicz
 4. gen. dyw. w st. spocz. Roman Baszuk
 5. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Bazydło
 6. adm. w st. spocz. Marek Brągoszewski
 7. nadinsp. w st. spocz. Stanisław Białas
 8. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Biel
 9. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Bielawny
 10. gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek
 11. nadinsp. w st. spocz. Janusz Bieńkowski
 12. gen. bryg. SG w st. spocz. Jacek Bogdan
 13. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Bondaryk
 14. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik
 15. nadbryg. w st. spocz. Piotr Buk
 16. gen. bryg. w st. spocz. Grzegorz Buszka
 17. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Centkowski
 18. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński
 19. gen. w st. spocz. Mieczysław Cieniuch
 20. gen. bryg. w st. spocz. Gromosław Czempiński
 21. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Czerwiński
 22. nadinsp. w st. spocz. Mariusz Dąbek
 23. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa
 24. gen. dyw. w st. spocz. Marian Dering
 25. nadinsp. w st. spocz. Michał Domaradzki
 26. gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak
 27. nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz
 28. gen. bryg. w st. spocz. Tomasz Drewniak
 29. gen. bryg. w st. spocz. Adam Duda
 30. gen. bryg. w st. spocz. Marek Dukaczewski
 31. gen. broni w st. spocz. Sławomir Dygnatowski
 32. nadbryg. w st. spocz. Seweryn Dyja
 33. gen. dyw. w st. spocz. Roman Dysarz
 34. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Działo
 35. gen. insp. w st. spocz. Marek Działoszyński
 36. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Dzięgielewski
 37. gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas
 38. gen. bryg w st. spocz. Stanisław Ferenz
 39. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Filipiak
 40. gen. broni w st. spocz. Józef Flis
 41. gen. bryg. w st. spocz. Wiktor Fonfara
 42. gen. bryg. SG w st. spocz. Jarosław Frączyk
 43. gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych
 44. gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski
 45. nadbryg. w st. spocz. Józef Galica
 46. gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor
 47. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Gawryś
 48. nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański
 49. gen. dyw. w st. spocz. Tadeusz Głowacki
 50. kontradm. w st. spocz. Kazimierz Głowacki
 51. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Głowienka
 52. gen. w st. spocz. Mieczysław Gocuł
 53. gen. bryg w st. spocz. Zbigniew Golec
 54. gen. broni w st. spocz. Zdzisław Goral
 55. gen. broni w st. spocz. Jerzy Gotowała
 56. gen. dyw. w st. spocz. Zdzisław Graczyk
 57. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset
 58. gen. bryg. SG w st. spocz. Włodzimierz Gryc
 59. gen. bryg. w st. spocz. Roman Harmoza
 60. nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda
 61. gen. bryg w st. spocz. Mirosław Hermaszewski
 62. gen. bryg. w st. spocz. Maciej Hunia
 63. gen. dyw. w st. spocz. Bolesław Izydorczyk
 64. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Jakubowski
 65. gen. dyw. w st. spocz. Marian Janicki
 66. gen. bryg. w st. spocz. Teofil Jankowski
 67. nadbryg. w st. spocz. Marek Jankowski
 68. nadinsp. w st. spocz. Waldemar Jarczewski
 69. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Jarosz
 70. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Jasik
 71. nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński
 72. nadinsp. w st. spocz. Józef Jedynak
 73. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Kamiński
 74. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński
 75. nadinsp. celny w st. spocz. Jacek Kapica
 76. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Kapkowski
 77. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz
 78. gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński
 79. nadbryg. w st. spocz. Roman Kaźmierczak
 80. gen. dyw. SG w st. spocz. Józef Klimowicz
 81. wiceadm.. w st. spocz. Piotr Kołodziejczyk
 82. gen. bryg. w st. spocz. Artur Kołosowski
 83. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Konieczny
 84. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Korzeniewski
 85. gen. insp. w st. spocz. Antoni Kowalczyk
 86. nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski
 87. gen. dyw. w st. spocz. Tytus Krawczyc
 88. adm. w st. spocz. Roman Krzyżelewski
 89. gen. bryg. w st. spocz. Radosław Kujawa
 90. nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga
 91. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Kułaga
 92. gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Kuziora
 93. nadbryg. w st. spocz. Piotr Kwiatkowski
 94. nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski
 95. gen. dyw. w st. spocz. Andrzej Lelewski
 96. gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz
 97. gen. bryg w st. spocz. Andrzej Lewandowski
 98. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Lewitowicz
 99. gen. bryg. w st. spocz. Bogdan Libera
 100. kontradm. SG w st. spocz. Stanisław Lisak
 101. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak
 102. gen. bryg. w st. spocz. Dariusz Łuczak
 103. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Maciejewski
 104.   gen. dyw. w st. spocz. Julian Maj
 105. gen. bryg. SG w st. spocz. Henryk Majchrzak
 106. gen. broni w st. spocz. Lech Majewski
 107. gen. SW w st. spocz. Włodzimierz Markiewicz
 108. nadinsp. w st. spocz. Adam Maruszczak
 109. nadinsp. w st. spocz. Leszek Marzec
 110. gen. insp. w st. spocz. Andrzej Matejuk
 111. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Matusik
 112. nadbryg. w st. spocz. Wojciech Mendelak
 113. gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Meres
 114. kontradm. w st. spocz. Michał Michalski
 115. gen. insp. w st. spocz. Jan Michna
 116. nadinsp. w st. spocz. Sławomir Mierzwa
 117. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Mika
 118. nadbryg. w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk
 119. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski
 120. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Mitręga
 121. nadinsp. celny w st. spocz. Lidia Mołodecka
 122. gen. dyw. w st. spocz. Grzegorz Mozgawa
 123. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Mróz
 124. nadinsp. w st. spocz. Adam Mularz
 125. nadbryg. w st. spocz. Zbigniew Muszczak
 126. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Nagański
 127. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Nosek
 128. gen. bryg. w st. spocz. Marek Ojrzanowski
 129. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Olbryś
 130. gen. bryg. w st. spocz. Marek Oleksiak
 131. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Ołdyński
 132. nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski
 133. nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło
 134. nadinsp. w st. spocz. Igor Parfieniuk
 135. nadinsp. w st. spocz. Arkadiusz Pawełczyk
 136. gen. bryg. w st. spocz. Bronisław Peikert
 137. nadinsp. w st. spocz. Edward Pietkiewicz
 138. kontradm. w st. spocz. Hieronim Henryk Pietraszkiewicz
 139. nadinsp. w st. spocz. Tomasz Połeć
 140. gen. dyw. w st. spocz. Aleksander Poniewierka
 141. gen. SW w st. spocz. Andrzej Popiołek
 142. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Poznański
 143. wiceadm. w st. spocz. Marian Prudzienica
 144. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Pruszyński
 145. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Psujek
 146. gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Puchała
 147. gen. bryg. w st. spocz. Roman Pusiak
 148. gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak
 149. gen. bryg. w st. spocz. Piotr Pytel
 150. gen. bryg. w st. spocz. Jan Rajchel
 151. gen. dyw. w st. spocz. Jan Rajchel
 152. nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki
 153. nadbryg. w st. spocz. Marek Rączka
 154. gen. bryg. w st. spocz. Edward Redwan
 155. kontradm. w st. spocz. Andrzej Rosiński
 156. gen. broni w st. spocz. Mirosław Różański
 157. gen. bryg. w st. spocz. Władysław Saczonek
 158. gen. dyw. w st. spocz. Marek Samarcew
 159. nadinsp. w st. spocz. Jarosław Sawicki
 160. nadinsp. w st. spocz. Mirosław Schossler
 161. nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder
 162. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Siewierski
 163. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Skarżyński
 164. gen. broni w st. spocz. Waldemar Skrzypczak
 165. nadbryg. w st. spocz. Janusz Skulich
 166. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Sobczak
 167. gen. bryg.  w st. spocz. Henryk Sobczyk
 168. gen. bryg. w st. spocz. Marian Sobolewski
 169. nadinsp. w st. spocz. Wiesław Stach
 170. nadinsp. w st. spocz. Jacek Staniecki
 171. gen. bryg. SG w st. spocz. Zygmunt Staniszewski
 172. nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk
 173. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Starańczak
 174. nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień
 175. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Stopczyk
 176. gen. bryg. w st. spocz. Jarosław Stróżyk
 177. nadinsp. w st. spocz. Bogusław Strzelecki
 178. nadinsp. w st. spocz. Eugeniusz Szczerbak
 179. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Szcześniak
 180. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Szkotnicki
 181. gen. SW w st. spocz. Marek Szostek
 182. gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder
 183. nadinsp. w st. spocz. Kazimierz Szwajcowski
 184. nadbryg. w st. spocz. Aleksander Szymański
 185. nadbryg. w st. spocz. Ignacy Ściborek
 186. nadbryg. w st. spocz. Piotr Świeczkowski
 187. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Świtalski
 188. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski
 189. gen. dyw. SG w st. spocz. Dominiki Tracz
 190. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Trela
 191. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tusiński
 192. gen. bryg. w st. spocz. Leszek Ulandowski
 193. gen. dyw. w st. spocz. Włodzimierz Usarek
 194. nadinsp. w st. spocz. Ireneusz Wachowski
 195. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Wasiuk
 196. wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski
 197. nadbryg. w st. spocz. Stanisław Węsierski
 198. nadinsp. w st. spocz. Janusz Wikariak
 199. gen. bryg. w st. spocz. Kazimierz Wilczewski
 200. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Wileckigen.
 201. bryg. w st. spocz. Andrzej Wiśniewski
 202. gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
 203. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
 204. kontradm. SG w st. spocz. Konrad Wiśniowski
 205. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Witkowski
 206. gen. SW w st. spocz. Jacek Włodarski
 207. gen. broni w st. spocz. Anatol Wojtan
 208. nadbryg. w st. spocz. Jerzy Wolanin
 209. nadinsp. celny w st. spocz. Włodzimierz Wołczew
 210. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Woźniak
 211. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Zalewski
 212. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki