Klub Generałów Wojska Polskiego

Odeszli na wieczną wartę…

Opublikowano 12 marca 2019

W dniu 2 marca 2019 r. zmarł kontradmirał Czesław Wawrzyniak.

Kadm. Wawrzyniak służbę wojskową pełnił w okresie od 1956 do 1992 roku. Był m. in. oficerem pokładowym okrętów torpedowych oraz oficerem zabezpieczenia chemicznego. Większość służby odbył w Zarządzie II Sztabu Generalnego WP. Pracował w wojskowej służbie dyplomatycznej w Paryżu i jako attaché wojskowy w Rzymie. Był szefem Gabinetu Ministra Obrony Narodowej, a w latach 1991–1992 kierował  Wojskowymi Służbami Informacyjnymi.

Pogrzeb Kadm. Wawrzyniaka odbył się w dniu 11 marca 2019 r. w Warszawie.

 

W dniu 5 marca 2019 r. zmarł gen. dyw. Mieczysław Dachowski

Gen. dyw. Mieczysław Dachowski służbę wojskową rozpoczął w 1949 roku, jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej Poznaniu. W 1952 roku został promowany na stopień podporucznika i rozpoczął służbę w 11 samodzielnym pułku czołgów w Krośnie Odrzańskim. W latach 1952-1953 dowódca plutonu w Technicznej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Po ukończeniu w 1956 Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie został szefem sztabu 8 szkolnego batalionu czołgów 20 DPanc. W latach 1957-64 pomocnik szefa wydziału i szef wydziału sztabu 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku. Od 1964 dowódca 68 pułku czołgów średnich w Budowie, a w okresie 1966-69 szef sztabu – zastępca dowódcy 20 DPanc. W latach 1969-71 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie. Od 1971 służył w Zarządzie Operacyjnym Sztabu Generalnego WP, jako szef Oddziału Planowania Operacyjnego. Przez trzy lata dowodził 16 DPanc. W 1974 mianowany do stopnia generała brygady. Od 1976 szef sztabu – zastępca dowódcy SOW we Wrocławiu. W 1979 wyznaczony na zastępcę szefa Sztabu Generalnego WP ds. systemów kierowania. W latach 1983-84 zastępca szefa Sztabu Generalnego WP ds. organizacyjno-mobilizacyjnych. W 1983 mianowany generałem dywizji. W okresie 1984-89 I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. W  latach 1989 – 1991 attaché wojskowy w Moskwie.
Zawodową służbę wojskową zakończył 28 października 1991 r.

Za swą służbę był wielokrotnie odznaczany, w tym m.in.:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
  • Złotym Krzyżem Zasługi;
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Był członkiem-założycielem  Klubu Generałów WP. W  latach 2001-2004 pełnił obowiązki prezesa Klubu.

Gen.dyw.  Mieczysław Dachowskiego został pochowany  18 marca 2019 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.