Klub Generałów Wojska Polskiego

Wieczna pamięć o tych, którzy odeszli…

Opublikowano 3 listopada 2019


W końcu października – tradycyjnie jak co roku – przedstawiciele Klubu Generałów WP odwiedzili groby naszych zmarłych kolegów  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, a także na innych cmentarzach warszawskich. Wśród nich były mogiły kolegów, którzy odeszli całkiem niedawno m.in. tragicznie zmarły zastępca prezesa Klubu gen. bryg. Ryszard Żuchowski.


Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicz  i  zatknięto proporzec  z napisem „NASZEMU KOLEDZE – NASZA PAMIĘĆ. KLUB GENERAŁÓW WP”. Nad grobami – w zadumie – wspominaliśmy naszych zmarłych kolegów i przyjaciół.