Klub Generałów Wojska Polskiego

Archiwum 2

 

 I.   Z życia Klubu.
II.   Z życia oddziałów terenowych.
III.  Odeszli „na wieczną wartę”.

 

  I. Z życia Klubu.

 

Rok 2015

Spotkanie świąteczno-noworoczne – grudzień 2015 r.

17 grudnia 2015 r. w sali reprezentacyjnej ZKRP i BWP odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne Klubu Generałów WP. Prócz członków Klubu w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
-  I zastępca szefa SG WP gen. broni Anatol Wojtan:
- Radca – koordynator Dowódcy Generalnego RSZ  gen. dyw. Jerzy Fryczyński;
- Wikariusz Biskupi ks. płk Bogdan Radziszewski;
- Prezes Klubu Generałów Policji nadinspektor Adam Rapacki;
- honorowy członek naszego Klubu p. Zygmunt Dębiński.

Na początku spotkania prezes klubu gen. bryg pil. Roman Harmoza przypomniał zasadnicze przedsięwzięcia realizowane przez klub w mijającym roku oraz krótko zasygnalizował zasadnicze zamierzenia roku 2016, wśród nich najważniejsze, jakim są obchody XX – lecia klubu. Złożył też wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

W dalszej kolejności zabrał głos ks. płk Bogdan Radziszewski, który krótko przedstawił istotę Świąt Bożego Narodzenia oraz złożył życzenia w imieniu Biskupa Polowego WP i pobłogosławił opłatki.
Następnie wszyscy obecni składali sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem.

Dalsza część spotkania przebiegała przy stołach zastawionych tradycyjnymi wigilijnymi daniami, w serdecznej i miłej atmosferze. Podczas wieczerzy występowali kolejno z życzeniami wszyscy zaproszeni goście.
Na zakończenie prezes podziękował wszystkim za spotkanie, zapraszając do udziału w przyszłorocznych zamierzeniach.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej DWL – grudzień 2015 r.

8 grudnia 2015 roku na terenie Warszawskiej Cytadeli odsłonięto tablicę upamiętniającą stacjonowanie w tym kompleksie Dowództwa Wojsk Lądowych.
W uroczystościach uczestniczyli dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański, jego zastępca gen. dyw. Jerzy Michałowski, zastępca szefa sztabu generalnego WP gen. broni Anatol Wojtan oraz duże grono oficerów, pracowników wojska i generałów związanych przed laty z Dowództwem Wojsk Lądowych. Wśród nich uczestniczyli również członkowie  naszego klubu – generałowie: Zbigniew Zalewski, Waldemar Skrzypczak, Andrzej Tyszkiewicz, Andrzej Ekiert, Leszek Chyła, Aleksander Poniewierka i Andrzej Lewandowski.

Z tym  wspaniałym obiektem, jakim jest  Cytadela Warszawska wiążą się dzieje Warszawy, burzliwy okres powstańczych zrywów narodowych, lata zaborów i wybijania się Polski na niepodległość, okrutny okres okupacji i powstańczego zrywu mieszkańców stolicy, a także bliski nam czas powojennej Warszawy, zmagań jej mieszkańców w odbudowie ze zniszczeń wojennych, oraz tworzenia i funkcjonowania nowych struktur Sił Zbrojnych RP.

Po zakończonej wojnie - od 1947 roku w Cytadeli warszawskiej, przez 50 lat dyslokowane było Dowództwo Warszawskiego Okręgu Wojskowego, a po reorganizacji Sił Zbrojnych – Cytadela, do 2013 roku   stanowiła siedzibę Dowództwa Wojsk Lądowych i dyslokowanych na tym terenie podległych jednostek wojskowych.

W dwa lata po zakończeniu jego funkcjonowania, z inicjatywy byłych  Dowódców Wojsk Lądowych, przy wsparciu Dowództwa Generalnego RSZ odsłonięta została i poświęcona tablica pamiątkowa na budynku byłego Dowództwa – świadectwo służby i pracy żołnierzy i pracowników wojska, którzy je tworzyli i umacniali.

Na początku uroczystości zabrał głos pierwszy dowódca wojsk lądowych gen. broni  Zbigniew Zalewski. Przypomniał on niełatwe chwile tworzenia dowództwa w 1997 roku oraz siły, jakimi ono dowodziło. Przypomniał również, że to głównie na barkach wojsk lądowych leżało przygotowanie i przeprowadzenie misji irackiej i afgańskiej oraz to że w misjach tych poległo ponad 60 żołnierzy.
Następnie prowadzący uroczystość płk. dypl. w st. sp. Lech Pietrzak poprosił płk. mgr Marka Bielca – pierwszego Dziekana Korpusu Oficerów Dowództwa Wojsk Lądowych o odczytanie  aktu odsłonięcia tablicy oraz zaprosił były dowódców wojsk lądowych generałów broni: Zbigniewa Zalewskiego, Waldemara Skrzypczaka i Zbigniewa Głowienkę, do odsłonięcia pamiątkowej tablicy.
W dalszej kolejności biskup polowy WP ks. gen. bryg. dr Józef Guzdek dokonał poświęcenia tablicy.

Po tej uroczystości uczestnicy zapalili także znicze w miejscu pamięci pod epitafium poległych żołnierzy Wojska Polskiego w kaplicy pw. Ducha Świętego. W kaplicy znajduje się tablica upamiętniając 120-tu żołnierzy, którzy polegli w czasie wykonywania zadań poza granicami kraju. To swoiste „Epitafium” – przypomina nam o wielkiej ofierze krwi i życia, jaką na ołtarzu Ojczyzny złożyli żołnierze Wojsk Lądowych.

Dalsza część uroczystości przeniosła się pod obelisk poświęcony byłemu dowódcy wojsk lądowych, tragicznie zmarłemu w katastrofie smoleńskiej, śp. gen. broni Tadeuszowi Bukowi, gdzie również zapalono znicze.

Na zakończenie uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia pod „Pomnikiem Husarza”.

Powązki – październik 2015 r.

26 października 2015 roku delegacja Klubu Generałów WP odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W składzie delegacji znaleźli się generałowie: Edward Pietrzyk, Aleksander Poniewierka, Marian Sobolewski, Alfons Kupis, Andrzej Lewandowski, Marek Oleksiak, Roman Pusiak, Zdzisław Graczyk, Ryszard Żuchowski, Bolesław Izydorczyk, Henryk Porajski i Stanisław Ferenz.

Odwiedziliśmy ponad 80 grobów, w tym m.in. groby generałów: Stanisława Skalskiego, Józefa Kowalskiego, Jana Frey-Bieleckiego, Mariana Bondziora, Henryka Antoszkiewicza, Mieczysława Dębickiego, Stanisława Wytyczaka, Janusza Gomulińskiego, Michała Strygi, Władysława Honkisza, Stefana Tarnawskiego, Tadeusza Obronieckiego, Zygmunta Huszczy, Mieczysława Grudnia, Bolesława Kieniewicza, Władysława Hermaszewskiego, Romana Paszkowskiego, Tadeusza Kuśmierskiego, Franciszka Cymbarewicza, Ryszarda Michalika, Jana Bobrowicza, Jana Drzewieckiego, Edwarda Szpitela, Czesława Czubryt-Borkowskiego, Bruno Olbrychta, Antoniego Jasińskiego, Kazimierza Tomaszewskiego, Eugeniusza Molczyka, Mieczysława Bienia, Jana Celeka, Apoloniusza Golika, Czesława Dęgi, Jerzego Piłata, Jana Siuchnińskiego, Jana Czapli, Feliksa Stramika, Czesława Krzyszkowskiego, Mariana Pasternaka, Jana Trukana, Jana Sośnickiego, Stanisława Frynia, Stanisława Stańki, Jana Światowca, Henryka  Szumskiego, Tadeusza Jauera, Romualda Królaka, Tadeusza Gilarskiego, Andrzeja Błasika, Franciszka Gągora, Wojciecha Lubieńskiego, Ignacego Szczęsnowicza, Sylwestra Kaliskiego, Włodzimierza Oliwy, Mieczysława Obiedzińskiego, Jakuba Bohusza- Szyszko, Zygmunta Berlinga, Adama Szydłowskiego, Kazimierza Makarewicza, Janusza Sieczkowskiego, Mieczysława Sikorskiego, Michała Roli Żymierskiego, Tadeusza Hupałowskiego, Aleksandra Ligaja, Juliusza Rommla, Ignacego Szczęsnowicza i Wojciecha Jaruzelskiego.

Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicz  i  zatknięto proporzec z napisem  NASZEMU KOLEDZE – NASZA PAMIĘĆ. KLUB GENERAŁÓW WP”.
Przy każdym kwartale grobów sygnalista odegrał na trąbce melodię Śpij kolego…”.

Nad grobami – w zadumie – wspominaliśmy naszych zmarłych kolegów i przyjaciół.

Oddzielnie oddaliśmy hołd bohaterskim żołnierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

 

Spotkanie z Dowódcą Generalnym RSZ – październik 2015 r. 

W dniu 8 października 2015 r.  w klubie 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie miało miejsce spotkanie członków Klubu Generałów WP z  nowym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosławem Różańskim. Wzięło w nim udział 37 generałów.
Spotkanie było poświęcone wymianie poglądów na temat funkcjonowania i kierunków doskonalenia wdrożonego półtora roku temu systemu dowodzenia siłami zbrojnymi.

Na wstępie – po powitaniu– generał Różański wyraził swoje zadowolenie z możliwości spotkania się ze starszymi kolegami, z których kilku było niegdyś jego przełożonymi, po czym przedstawił wyczerpującą informację nt. wniosków wynikających z funkcjonowania nowego systemu dowodzenia. Wskazał także zasadnicze – jego zdaniem – kierunki doskonalenia tego systemu. Następnie wywiązała się dyskusje, w której generałowie odnieśli się do przedstawionych wniosków. Przeważały wypowiedzi wyrażające aprobatę dla wskazanych kierunków zmian systemu, będących  zbieżnymi  z tymi, które zgłaszali członkowie klubu na spotkaniach z Prezydentem RP oraz Ministrem Obrony Narodowej przed wprowadzeniem systemu w życie. W podsumowaniu dyskusji gen. Różański podziękował kolegom generałom za udział w spotkaniu i wyraził nadzieję  na podobne kontakty w przyszłości.

Na zakończenie prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza podziękował Dowódcy Generalnemu RSZ za miłe spotkanie oraz wręczył mu symboliczny upominek – ryngraf  Klubu Generałów WP.

 

  Podróż wojskowo-historyczna do Trójmiasta – wrzesień, październik 2015 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2015 r.” członkowie klubu wraz z małżonkami uczestniczyli w dniach 27.09 – 4.10 br. w podróży wojskowo-historycznej do Trójmiasta. W tym przedsięwzięciu uczestniczyli generałowie: Roman Harmoza, Józef Flis, Józef Szewczyk, Andrzej Lewandowski z małżonką Krystyną, Czesław Laszczkowski z małżonką Marianną, Tadeusz Grabowski z małżonką Marią, Gustaw Maj z małżonką Bożeną, Stanisław Filipiak z małżonką Jolantą oraz pułkownicy: Ryszard Białecki z małżonką Zofią, Jurgen Kamiński z małżonką Wiesławą, a także sympatycy klubu panowie: Józef Kmera i Grzegorz Pachulski.
Miejscem naszego zakwaterowania był pięknie położony pomiędzy Zatoką Pucką, a Morzem Bałtyckim Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Juracie.
Po przybyciu, przywitał nas dyrektor WDW pan Andrzej Hille, który podczas spotkania zaaranżowanego w kawiarni, zapoznał nas z historią ośrodka oraz planami jego rozbudowy i modernizacji.
Pierwszym etapem naszej podróży była wizyta w 3 Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej w Gdyni.

3 Flotylla Okrętów jest uderzeniowym związkiem taktycznym Marynarki Wojennej. Jej siłę stanowią fregaty, korwety i okręty podwodne wchodzące w skład dywizjonów okrętów bojowych i okrętów podwodnych. Jednostki 3 Flotylli Okrętów odpowiadają również za szkolenie i ratownictwo na morzu (dywizjon Okrętów Wsparcia), obronę wybrzeża (43 batalion saperów i 9 dywizjon przeciwlotniczy) oraz zabezpieczenie logistyczne rejonu działań (Komenda Portu Wojennego Gdynia). Ponad 3 tysiące marynarzy służących w 3 Flotylli  Okrętów stacjonuje w największej polskiej bazie morskiej w Gdyni oraz w jednostkach na półwyspie helskim, na Rozewiu i w Ustce. Siły 3 Flotylli Okrętów aktywnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach i operacjach bojowych.

Podczas zwiedzania portu, okrętów podwodnych, rakietowych i jednostek zabezpieczenia rolę gospodarza pełnił  kmdr ppor. Artur Zahajkiewicz.
Dużym zaskoczeniem dla wielu z nas,  szczególnie dla naszych żon, były niezwykle trudne warunki służby zarówno na okrętach podwodnych jak i nawodnych. Wyzwaniem, którym sprostało niewiele pań (dokładnie trzy), było wejście przez niewielki luk do wnętrza okrętu podwodnego.
Optymistycznie wyglądają plany rozwoju naszych sił morskich, czego przykładem  mogą być dwa tegoroczne wodowania (Ślązak, Kormoran) oraz zamiar pozyskania przez Marynarkę wojenną nowoczesnych okrętów podwodnych.
Na zakończenie wizyty w Porcie Wojennym przybył do nas dowódca 3. FO kontradmirał Mirosław Mordel, któremu prezes klubu podziękował za stworzenie możliwości zwiedzenia okrętów flotylli oraz wręczył okolicznościowy ryngraf.

Następnym punktem programu, było zwiedzanie OM ORP „Błyskawica”, gdzie  dowódca tego okrętu kmdr por. Jerzy Łubkowski przypomniał nam historię powstania okrętu, jego bohaterskich działań w okresie II wojny  światowej oraz losów po II wojnie. Opowiedział też o różnych, mało znanych zwyczajach marynarskich i przypomniał genezę ich powstania.

W kolejnym dniu odwiedziliśmy Stację Morską Instytutu Oceanografii  Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, która powołana została w 1992 roku po przekształceniu się z Morskiego Laboratorium Terenowego (1977) i wybudowaniu nowego budynku laboratoryjno-socjalnego, w którym znalazła swoją siedzibę. Jest ona stacją terenową w strukturze organizacyjnej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Oceanografii i Geografii.
Ponieważ Stacja Morska IO UG jest jedyną tego typu placówką w Polsce, jest ona otwarta na potrzeby badawcze całego środowiska naukowego kraju i stanowi oparcie terenowe dla wszystkich grup badawczych pracujących w tym rejonie (zespołów akademickich różnych uczelni, instytutów branżowych oraz Polskiej Akademii Nauk). Częścią stacji jest fokarium –  aktualnie z 6. fokami. Fokarium, powstałe w 1999 roku jest częścią naukowo-edukacyjną placówki akademickiej, a jego głównym zadaniem jest odtworzenie i ochrona fok szarych w rejonie południowym Bałtyku.
Podczas swojego pobytu mieliśmy okazję obserwować karmienie fok i elementy ich tresury, a także zwiedzić Muzeum Instytutu, przedstawiające jego historię od początku zaobserwowania fok na Bałtyku do chwili obecnej.
Kierownikiem stacji, który ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w spotkaniu  z nami jest prof. dr hab. Krzysztof Edward Skóra. Jest on dobrym znajomym jednego z uczestników naszej podróży gen. bryg. Józefa Szewczyka i przez niego przekazaliśmy profesorowi pamiątkowy album z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Mieliśmy też okazję podczas spaceru po Helu wysłuchać ciekawej relacji o historii przedwojennej tego miasta oraz odbudowie MW po wojnie, przedstawionej przez generała Szewczyka, który na początku lat 50. odbywał służbę na Helu przez okres 3. lat, a  w ogóle w Marynarce Wojennej w sumie ponad 20 lat.

W następnym dniu zorganizowaliśmy wyjazd do Sopotu „na rybkę”, a przy okazji zwiedzenie WDW Sopot  w tym domu wypoczynkowego „Rusałka” oraz domu wypoczynkowego „Imperial”, który po niedawnym remoncie, jest wysokiej klasy obiektem wypoczynkowym, położonym kilkadziesiąt metrów od morza i proponującym godziwy wypoczynek w umiarkowanych cenach.

2 października odwiedziliśmy Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
W imieniu rektora kmdr. prof. dr hab. Tomasza Szubryta powitał nas Prorektor ds. Wojskowych kmdr. dr inż. Mariusz Mięsikowski, który w Sali Senatu przedstawił historię uczelni oraz aktualnie realizowane przez nią zadania.
Odrodzona w 1918 roku Polska była zmuszona tworzyć od podstaw morskie szkolnictwo wojskowe. Opracowany pod koniec 1919 roku w Departamencie dla Spraw Morskich (DSM) 10-letni program morski, uwzględniający zagrożenie granicy wschodniej ze strony Rosji, (bronić jej miała m.in. Flotylla Pińska) przewidywał zorganizowanie już wiosną 1920 roku w Toruniu pierwszego Kursu dla Oficerów Flotylli Rzecznej.
20 marca 1921 roku rozpoczęto w Toruniu szkolenie oficerów na Tymczasowych Kursach Instruktorskich (TKI) dla oficerów Polskiej Marynarki Wojennej (PMW). Zgodnie z planami DSM, miały one stanowić – i wkrótce tak się stało – bazę dla Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Rok później zreorganizowano istniejące w Polsce kursy i szkoły oficerskie. W wyniku podjętych w tym czasie decyzji w miejsce Tymczasowych Kursów Instruktorskich 1 października 1922 roku rozpoczęto tworzenie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (OSMW) z siedzibą w Toruniu.
Nawiązując do tradycji szkół wojskowych Królestwa, przemianowano szkoły oficerskie na szkoły podchorążych. 19 października 1928 roku Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej stała się Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW).
Zasadniczym zadaniem OSMW i SPMW do 1939 roku było stworzenie – w oparciu o przydatne w warunkach polskich doświadczenia flot państw zaborczych i floty francuskiej – własnego narodowego programu szkolenia oficerów na potrzeby PMW.
W wyniku działań wojennych 12 września 1939 roku SPMW (przeniesiona wcześniej z Bydgoszczy do Pińska) została zlikwidowana. Podchorążych przydzielono do 2. Batalionu Morskiego.
Po napaści wojsk radzieckich na Polskę 17 września 1939 roku batalion przemaszerował do Włodawy, gdzie marynarzy zorganizowano w trzy kompanie piechoty i pluton ckm oraz włączono w skład 182. Rezerwowego Pułku Piechoty Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Od 2 do 5 października 1939 roku, podczas ostatniej bitwy polskiego września, podchorążowie wykazali się dużą odwagą i walecznością.
W Wielkiej Brytanii, gdzie schroniła się cześć naszej Marynarki Wojennej, szef Komendy Marynarki Wojennej 17 września 1943 roku powołał Szkołę Podchorążych Rezerwy Marynarki Wojennej (SPRMW). Wszystkie funkcje dydaktyczne i administracyjne wypełniała dotychczas istniejąca SPMW, przeniesiona 1 września 1943 roku do Obozu Szkolnego MW w BICKLEIGH (DEVONSHIRE).
Po zakończeniu działań wojennych SPRMW nie przerwała szkolenia. Dopiero wskutek rozwiązania PMW w Wielkiej Brytanii 1 grudnia 1946 roku SPMW i SPRMW zakończyły swoją działalność.
W przedstawionym okresie promowano na stopień oficerski łącznie 192 marynarzy.
W tak specyficznych i trudnych warunkach, które stworzyła wojna, SPMW i SPRMW zapewniały ciągłość w uzupełnianiu młodych kadr dowódczych dla Polskiej Marynarki Wojennej działającej z baz brytyjskich. Niestety, wielu z nich nie doczekało końca wojny.
Po wojnie już po raz kolejny odrodziło się w Polsce morskie szkolnictwo wojskowe.
24 lipca 1945 roku kmdr por. Adam Mohuczy otrzymał zadanie opracowania koncepcji funkcjonowania i programów nauczania dla – mającej ponownie powstać w kraju –Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (OSMW).
Od początku powstania OSMW, tzn. od 1946 roku, wraz z rozbudową bazy szkoleniowej, zdobywaniem doświadczeń i osiąganiem odpowiedniego poziomu nauczania, szkołę angażowano do tworzenia nowych specjalności dla kadry zawodowej przez organizowanie kursów uzupełniających z zakresu wyszkolenia morskiego na poziomie szkoły oficerskiej dla podoficerów mianowanych do stopni oficerskich oraz kursów dokształcających dla oficerów – absolwentów szkoły, a także szkolenia oficerów rezerwy.
Po siedmiu latach, 11 czerwca 1955 roku, Rada Ministrów podjęła uchwałę, na podstawie której przeorganizowano Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej w Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. W 65. rocznicę utworzenia OSMW, na mocy ustawy sejmowej o szkolnictwie wojskowym, 1 października 1987 roku WSMW została przemianowana na Akademię Marynarki Wojennej (AMW). W ten sposób stała się akademią, której uprawnienia miała już od 1955 roku.

Obecnie Akademia Marynarki Wojennej oprócz kandydatów na żołnierzy zawodowych (podchorążych) kształci również studentów cywilnych (ok. 3000) na 4 wydziałach:

 • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego;
 • Wydział Mechaniczno-Elektryczny;
 • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich;
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Na zakończenie informacji nastąpiła wymiana okolicznościowych ryngrafów pomiędzy prezesem naszego klubu gen. bryg. pil. Romanem Harmozą, a kmdr. dr inż. Mariuszem Mięsikowskim.

Podczas pobytu w Sali Tradycji nasz kolega gen. bryg. Józef Szewczyk przekazał unikatowe zdjęcia dotyczące pierwszych lat powojennych, które zgodnie z zapewnieniem szefa wydziału wychowawczego akademii kmdr. por. Wojciech Mundta, zostaną odpowiednio wyeksponowane.

W dalszej części wizyty zwiedziliśmy pracownię broni rakietowej i artyleryjskiej, gdzie kmdr por. Mirosław Chmieliński w niezwykle interesujący i ekspresyjny zarazem sposób, zapoznał nas z najnowszymi rozwiązaniami  szkolenia podchorążych i kursantów. Wspierał jego prelekcję prof. dr hab. Jan Kobierski znany nie tylko w Marynarce Wojennej, ale również w Wojskach Obrony Przeciwlotniczej nie tylko ze swoich teoretycznych opracowań dotyczących kierowania ogniem, ale również praktycznych badań i doświadczeń nowo wprowadzanego uzbrojenia.
Mieliśmy tez okazję przebywać na symulatorze mostka nawigacyjnego oraz na symulatorze Zarządzania Kryzysowego.
Na zakończenie wizyty mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie na symulatorze „Śnieżnik”, ale na wyniki tych prób spuśćmy lepiej zasłonę milczenia.

Po tygodniowym  pobycie wracaliśmy wypoczęci i pełni wrażeń,  niektórzy nawet z koszami grzybów.

I jeśli dodać do tego bardzo dobre warunki w WDW Jantar, a także piękną pogodę przez cały okres pobytu, to można śmiało powiedzieć, że podróż wojskowo-historyczna do Trójmiasta była w pełni udana.

 

Wizyta na XXIII MSPO – wrzesień 2015 r.

Zgodnie z planem zamierzeń Klubu Generałów WP w dniu 2 września 2015 roku grupa ok. 40 członków klubu zwiedziła  XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.

Tegoroczna edycja MSPO to niemal 580 wystawców z 28 krajów całego świata. Na targach najliczniej reprezentowani  byli wystawcy z Polski (299), USA (46), Niemiec (35), Francji (22), Wielkiej Brytanii (18), i Norwegii (15).  Były obecne najbardziej znane koncerny zbrojeniowe m. in.: Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, Raytheon, General Dynamics, MBDA i inne.
Podczas naszej wizyty mieliśmy niepowtarzalną okazję, by zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem oraz innowacyjnymi technologiami sektora zbrojeniowego. Obejrzeliśmy  sprzęt i wyposażenie obejmujące wszystkie segmenty produkcji wojskowej, w tym śmigłowce uzbrojone i transportowe, bezpilotowe statki powietrzne różnych typów, czołgi i transportery opancerzone,  sprzęt wojsk inżynieryjnych, artyleryjskie i rakietowe systemy przeciwlotnicze, systemy rozpoznania i sprzęt logistyczny.
Niezwykle ciekawą była wystawa Sił Zbrojnych RP, organizowana przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych przy współudziale Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej.
Podczas zwiedzania stoisk wystawowych odwiedziliśmy m.in. wystawy organizowane po raz pierwszy w tym roku przez Polską Grupę Zbrojeniową, w tym m.in.: firmy : PITRADWAR, HSV, MBDA, MESKO i Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu.

Na zakończenie naszej wizyty odbyło się spotkanie z prezesem Targów Kielce panem dr Andrzejem Mochoniem, na którym prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza podziękował gospodarzowi za miłe przyjęcie naszej grupy i stworzenie nam komfortowych warunków do zwiedzenia wystawy, a także wręczył mu skromny upominek książkowy i zaprosił go do udziału w obchodach  XX- lecia klubu w przyszłym roku. Prezes Mochon podziękował  za udział generałów w MSPO  oraz za zaproszenie na jubileusz  stowarzyszenia. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę obecnych członków klubu, którzy na początku lat 90. wspierali inicjatywę powstania MSPO, a później – uczestnicząc  w pracach różnego rodzaju komitetów i grup związanych z  organizacją imprezy – działali na rzecz jej rozwoju.
Spotkanie przebiegło w niezwykle ciepłej atmosferze.

Zebranie – kwiecień 2015 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów Wojska  Polskiego na 2015 rok” w dniu 16 kwietnia odbyło się zebranie członków klubu.
Na wstępie prezes klubu gen.bryg.pil. Roman Harmoza zapoznał zebranych z porządkiem zebrania, którego myślą przewodnią było uczczenie obchodzonej niedawno w kraju 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Z tej okazji z obszerną informacją (45 minut) wystąpił członek klubu  gen. bryg. Józef Szewczyk, który – jako adwokat reprezentujący Jerzego Janowca, syna kapitana Andrzeja Janowca i Antoniego Trybowskiego, wnuka pułkownika  Antoniego Nawratila  zamordowanych wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie  -  przedstawił przebieg postępowania procesowego w Polsce, w Rosji i przed Europejskim  Trybunałem  Praw Człowieka w Strasburgu(poniżej zamieszczony jest tekst wystąpienia  gen. Szewczyka na rozprawie w Strasburgu w dniu 13 lutego 2013 roku).
W swoim wystąpieniu prelegent zwrócił uwagę, iż po raz pierwszy w historii międzynarodowy organ sądowy orzekł mocą swego wyroku,  że Mord Katyński dokonany przez radziecką policję polityczną NKWD, był zbrodnią wojenną nie ulegającą przedawnieniu, a także stwierdził, iż   obecna Federacja Rosyjska, jako pozwane państwo naruszyła art. 38 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności odmawiając Trybunałowi przekazania kopii postanowienia NPW FR z dnia 21.09.2004 r. o umorzeniu wewnętrznego śledztwa („DIEŁO 159”) poprzez nadanie mu klauzuli „ściśle tajne” („SOWIERSZENNO SIEKRIETNO”), co uniemożliwiło Trybunałowi wszechstronne rozpatrzenie skargi rodzin ofiar zbrodni katyńskiej. Stwierdziwszy ten oczywisty fakt, Trybunał jednak nie wyciągnął z niego żadnych wniosków w stosunku do Rosji, która z tegoż naruszenia prawa odniosła  ewidentną korzyść, uchylając się od wszelakiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia także innych przepisów Konwencji. Trybunał dokonał także innego, zupełnie niezrozumiałego zabiegu nieuwzględnienia uznawanej powszechnie zasady „REFORMATIONIS IN PEIUS”– co podniósł w swoim votum separatum Sędzia polski Krzysztof Wojtyczek pisząc: „…sytuacja jest o tyle paradoksalna,  że środek prawny przewidziany w art. 43 Konwencji wykorzystany przez skarżących w celu zapewnienia ochrony praw człowieka, w rezultacie doprowadził do wyroku Wielkiej Izby, który jest dla nich znacznie mniej korzystny, niż wyrok Izby…” (chodzi o wyrok V Izby Trybunału z dnia 16.04.2013 r).

W dalszej części zebrania zastępcy prezesa generałowie Jerzy Słowiński i Andrzej Lewandowski zapoznali zebranych z przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w najbliższych miesiącach, a także  zaapelowali o pomoc finansową dla chorego gen. bryg. Jerzego Wójcika, byłego dowódcy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej.

 

 

 Spotkanie wielkanocne – marzec 2015 r.

W dniu 31 marca 2015 roku odbyło się  wielkanocne spotkanie członków Klubu Generałów WP, w którym uczestniczyło 33 jego członków. Zostało ono zorganizowane w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a menu przygotowała – jak zwykle – Restauracja „Ujazdowska – Mołdawska”.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
- zastępca Dowódcy Generalnego  gen. dyw. Jerzy Michałowski;
- zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic ;
- prezes Klubu Generałów Policji  nadinspektor Adam Rapacki;
- prezes Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej  gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych;
- przedstawiciel  biskupa polowego WP ks. płk Krzysztof Wylężek.

Spotkanie otworzył prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który  powitał przybyłych  gości i pozostałych zebranych oraz przypomniał szczególną rolę Świąt Wielkanocnych w tradycji chrześcijańskiej.
Następnie ks. płk Wylężek  złożył zebranym życzenia w imieniu biskupa polowego WP Józefa Guzka i pobłogosławił potrawy, wśród których nie zabrakło tradycyjnych wielkanocnych dań, w tym jajek oraz żurku z białą kiełbasą.
W dalszej kolejności głos zabierali pozostali goście, którzy w imieniu swoich przełożonych oraz kadry (członków) reprezentowanych przez siebie instytucji (organizacji)  składali życzenia świąteczne  członkom Klubu Generałów WP, ich rodzinom i najbliższym.
Po ich wystąpieniach prezes zaprosił wszystkich do wspólnego biesiadowania.
Dalsza część spotkania przebiegała – jak zwykle – w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Na zakończenie  prezes klubu złożył życzenia oraz wręczył okolicznościowy  medal niedawnemu  jubilatowi gen. bryg. Zdzisławowi Walczewskiemu – z okazji 75. rocznicy urodzin.

Posiedzenie Rady Klubu Generałów WP – marzec 2015 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów na 2015 rok” w dniu 2 marca 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Klubu Generałów WP, na którym omówiono zagadnienia dotyczące przedsięwzięć do realizacji w najbliższych miesiącach oraz przygotowania do obchodów XX-lecia klubu, planowanych w 2016 roku.

Rada ustosunkowała się również do publikowanych w prasie (np. „Rzeczpospolita”) artykułów dyskredytujących  Klub Generałów WP  i jego członków.  Artykuły takie pojawiają się systematycznie w  niektórych  mediach starając się podważać zasadność działania Ministra Obrony Narodowej i Rządu RP. Rada wydała w tej sprawie „Stanowisko”  skierowane do Generałów WP,  zamieszczone na naszej „stronie internetowej” w dziale „Opinie, poglądy, publikacje”  (poz. 42). 

Jednym z przykładów  nieuzasadnionych ataków mediów może być osoba gen. dyw. w st. sp. dr Romana Misztala, którego nazwisko pojawia się w większości artykułów, atakujących Klub Generałów WP. Przybliżmy zatem tą postać czytelnikom naszej strony internetowej, jako jeden z wielu przykładów trudnej żołnierskiej służby w tamtym okresie. Z jednej strony służba w Zarządzie II SG WP na wielu stanowiskach,   z drugiej -zaangażowanie w przygotowaniu i realizacji misji pokojowych, tak wysoko ocenianych przez najwyższe władze ONZ oraz najwyższych przedstawicieli ministerstwa obrony narodowej już po transformacji politycznej.
Jako podpułkownik, a następnie pułkownik Misztal był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie żołnierzy Wojska Polskiego do wykonywania zadań w misjach pokojowych ONZ w Indochinach, Korei i Egipcie. W okresie 1976 do 1979 roku był starszym inspektor, a następnie (do 1981) zastępcą szefa Zarządu II ds. operacyjnych, po czym 9 lat kierował Zarządem II sztabu generalnego WP.
Na stopień generała brygady został awansowany w roku 1982.
W 1990 roku powierzono mu obowiązki  zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP ds. systemów kierowania.
Po awansie na generała dywizji (1991- a więc już po transformacji ustrojowej) przez 3 lata dowodził jako Force Commander siłami pokojowymi ONZ UNDOF w Syrii. |
Od 1994 roku organizował Misję Obserwacyjną ONZ w Tadżykistanie.
Kierując  misjami pokojowymi zaprezentował wyjątkowy profesjonalizm i znakomity sposób dowodzenia, jak również wysokie umiejętności dyplomatyczne. |
Od 1995 roku przebywał w dyspozycji ministra obrony narodowej. Zawodową służbę wojskową zakończył 12 lipca 1995 roku.
Doktor nauk humanistycznych (od 1976), był uhonorowany m.in. Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Poniżej  prezentujemy niektóre opinie i podziękowania, w tym oryginalne dokumenty ONZ, jakie otrzymał gen. dyw.  dr Roman Misztal podczas pełnienia swojej służy wojskowej.


 

Wizyta w Centrum Operacji Powietrznych – marzec 2015 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów Wojska Polskiego na 2015 rok” w dniu 12 marca członkowie klubu odwiedzili Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP-DKP). W wizycie uczestniczyło 20 członków naszego klubu na czele z prezesem gen. bryg. pil Romanem Harmozą.

Na początku spotkania zastępca dowódcy Cenrtum  gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski wraz z innymi oficerami zapoznał nas z zadaniami i historią Centrum.
Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego  jest organem dowodzenia szczebla operacyjno-taktycznego, działającym w strukturze Sił Zbrojnych RP, bezpośrednio podległym Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. COP-DKP realizuje zadania zarówno w systemie Sił Zbrojnych RP, jak i w ramach Sojuszu Północno- Atlantyckiego.

W czasie pokoju, głównym zadaniem Centrum w narodowym systemie obrony jest ochrona powietrznej granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego nieba, a w systemie sojuszniczym zabezpieczenie części przestrzeni powietrznej NATO obejmującej przestrzeń powietrzną nad Polską. Nie mniej ważnymi zadaniami realizowanymi przez Centrum jest zabezpieczenie szkolenia oraz działalności operacyjnej jednostek wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ, zabezpieczenie lotów specjalnych (loty o statusie „HEAD”, loty w ramach Akcji Serce) oraz kierowanie siłami i środkami wydzielonymi do systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W czasie kryzysu i wojny  realizuje  dowodzenie podległymi oraz przekazanymi w operacyjne podporządkowanie siłami.

Obiekt, w którym znajduje się obecnie COP-DKP (wcześniej Centralne Stanowisko Dowodzenia) zbudowano w latach 30. XX wieku.
W okresie międzywojennym gospodarzem tego terenu był Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W obiekcie m.in. prowadził prace badawcze zespół oznaczony kryptonimem „Wicher”. W jego skład wchodzili: Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski – polscy kryptolodzy, którzy rozkodowali niemiecką maszynę szyfrującą ENIGMA.

Po wojnie jesienią 1949 roku na tym terenie  rozpoczęto prace nad utworzeniem Głównego Posterunku Obserwacyjno-Meldunkowego, a w maju 1952 roku powołano Główne Stanowisko Dowodzenia Lotnictwa Myśliwskiego.
W lutym 1954 roku utworzono Centralne Stanowisko Dowodzenia Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju,  a 12 marca 1999 roku rozpoczął się pierwszy dyżur bojowy w Systemie Dowodzenia NATO.|
Od stycznia 2002 miejsce Centralnego Stanowiska Dowodzenia zajęło Centrum Operacji Powietrznych, które od lipca 2013 roku przyjęło nazwę Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego.

Po wysłuchaniu informacji członkowie klubu zapoznali się z wybranymi elementami COP-DKP i pracą obsług na stanowiskach bojowych. Ponieważ wielu z nas od lat nie przebywało w Centrum, byliśmy wszyscy zaskoczeni ogromnymi zmianami w zakresie wyposażenia poszczególnych elementów bojowych oraz wysokim  profesjonalizmem  oraz zgraniem żołnierzy i pracowników wojska.

Na zakończenie spotkania prezes klubu generał Harmoza wręczył dowódcy Centrum  gen.bryg. pil. dr inż. Włodzimierzowi Usarkowi okolicznościowy ryngrafem Klubu Generałów WP oraz wpisał się do księgi pamiątkowej jednostki.

Spotkanie z ambasadorem Ukrainy – luty 2015 r.

W dniu 25 lutego br. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubu Generałów WP z ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycą oraz attache obrony i morskim pułkownikiem Serhijem Jatsulchakiem. Ze strony polskiej udział wzięli: generałowie broni Zbigniew Zalewski, Edward Pietrzyk, Waldemar Skrzypczak, generałowie dywizji Franciszek Puchała, Marian Robełek, Jerzy Słowiński, generałowie brygady Roman Harmoza, Ryszard Żuchowski, Henryk Mika, Janusz Jakubowski, Marek Oleksiak, Henryk Porajski oraz pułkownik Stanisław Kalski.
Po powitaniu dyplomatów ukraińskich przez prezesa Klubu Generałów WP i wzajemnej prezentacji obecnych, głos zabrał ambasador Deszczyca. Na wstępie wyraził on podziękowanie władzom i społeczeństwu naszego kraju za wsparcie udzielane narodowi ukraińskiemu w jego walce o suwerenność i integralność terytorialną. Następnie przeszedł do oceny aktualnej sytuacji na Ukrainie. W jego ocenie sytuacja po ostatniej umowie z Mińska jest mocno skomplikowana. Wprawdzie intensywność walk uległa osłabieniu,  ale separatyści  przy wsparciu Rosjan pod pozorem wycofania ciężkiego sprzętu dokonują przegrupowania wojsk. Zdaniem strony ukraińskiej Rosjanie nie mają zamiaru wycofać się z konfliktu do czasu osiągnięcia założonych celów. Od pięciu lat Rosjanie prowadzili politykę  osłabiania ukraińskiej armii poprzez m.in. stosowanie polityki personalnej polegającej na usuwaniu ze służby doświadczonych, patriotycznie nastawionych oficerów ukraińskich  (dwóch ministrów obrony za czasów prezydentury Wiktora Janukowycza  było narodowości rosyjskiej), wyprzedaży  sprzętu  bojowego oraz wszelkich zapasów,  a także prowadzenie faktycznej redukcji zamiast restrukturyzacji stanów osobowych.

Aktualnie zapasy bojowe, techniczne i finansowe są na wyczerpaniu, a mimo to armia ukraińska stawia zacięty opór i w miarę możliwości podejmuje  działania zaczepne. Aktywizują się siły ochotnicze, które w znaczący sposób wspierają walczące wojska. Jednak siły zbrojne Ukrainy muszą podjąć zdecydowane dziania restrukturyzacyjne, licząc przy tym na znaczące wsparcie państw NATO i to zarówno w uzbrojeniu, sprzęcie wojskowym jak i szkoleniu oraz zabezpieczeniu wojsk. Ukraina liczy również na większe i bardziej zdecydowane wsparcie polityczne zarówno NATO, jak i państw Unii Europejskiej.

Ambasador określił trzy priorytety Ukrainy:

 • stabilizacja sytuacji politycznej;
 • głębokie reformy państwa, w tym walka z korupcją;
 • aktywniejsza współpraca z Unią Europejską i NATO.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja, w  której ze strony Klubu Generałów udział wzięli generałowie R. Harmoza, Z. Zalewski, M. Robełek, E. Pietrzyk, M. Oleksiak oraz W. Skrzypczak.
Poruszane problemy dotyczyły m.in.  morale armii ukraińskiej, świadomości narodowej i patriotyzmu społeczeństwa Ukrainy, sympatii  prorosyjskich znacznej liczby ludności Ukrainy oraz konieczności gruntownych  reform  armii. Stawiano także, pełne troski pytania, dotyczące możliwości przyjęcia przez wojsko ukraińskie ewentualnej pomocy państw członków NATO. Dotyczyły one głównie  możliwości wykorzystania technologicznie zaawansowanego uzbrojenia i sprzętu, w tym   poziomu umiejętności stanów osobowych oraz ewentualnych potrzeb ich szkolenia.  Interesowano się także stopniem opanowania korupcji w wojsku.

Odpowiadając na pytania i postawione problemy ambasador Deszczyca podkreślił jeszcze raz, że władze Ukrainy mają pełną świadomość nie tylko konieczności głębokich reform,  ale  także potrzeby przeprowadzenia gruntownej przebudowy mentalności całego społeczeństwa w kierunku prozachodnim. Stwierdził, że agresja rosyjska może być powstrzymana wspólnym wysiłkiem Ukrainy i społeczności międzynarodowej. Wszelka pomoc udzielana Ukrainie urasta do rangi  symbolu.

Na zakończenie spotkania prezes klubu  gen.  Harmoza podziękował gościom  za ciekawą informację i wyraził nadzieję,  że wzajemne kontakty będą kontynuowane. Wręczył także ambasadorowi na pamiątkę spotkania ryngraf Klubu Generałów WP.
Spotkanie zakończyło się dokonaniem wpisu przez ambasadora Ukrainy w księdze pamiątkowej klubu.

Zebranie – luty 2015 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2015 rok” w dniu 12 lutego 2015 roku odbyło się kolejne zebranie członków naszego klubu. W zebraniu uczestniczyło 31 członków.
Głównym punktem zebrania było spotkanie z ambasadorem Jerzym Marią Nowakiem.

Na wstępie prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza zapoznał krótko zebranych z życiorysem – jak nazwał –  zawodowego dyplomaty Jerzego  Nowaka.

Ambasador Nowak urodził się 9 października 1937 roku w Bucniowie na Podolu, ukończył studia na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym Szkoły Głównej Służby Zagranicznej, następnie doktoryzował się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jest wieloletnim pracownik MSZ. Był m.in. szefem Departamentów: Studiów i Programowania (1987-91) i Polityki Bezpieczeństwa (1997-2000). W tym okresie był członkiem zespołu negocjującego przystąpienie Polski do NATO. Był także negocjatorem Traktatu CFE oraz przedstawicielem Polskiego Urzędującego Przewodniczącego OBWE.
Prezes naszego klubu generał Harmoza współpracować z ambasadorem Nowakiem, pełniąc obowiązki  zastępcy szefa misji szefa OBWE w Gruzji.
Jan Maria Nowak od 1960 roku pełnił  wiele funkcji w polskich placówkach zagranicznych m.in. w Dar es Salam, w Buenos Aires, w Nowym Jorku (ONZ), a jako ambasador  w Królestwie Holandii, w Hiszpanii i Księstwie Andory oraz ambasador Polski przy NATO i UZE (2002-2007).
Był też w latach 2007-2010 prezesem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

W swoim wystąpieniu zatytłowanym „NATO wobec nowych wyzwań. Od Newport do Warszawy” ambasador Nowak przypomniał uwarunkowania, w jakich Polska blisko 16 lat temu wstępowała do NATO. Przybliżył też ówczesne relacje NATO -Rosja oraz zmianę tych relacji po 12 marca 2014 roku ( po aneksji Krymu przez Rosję).|
Ambasador przedstawił także swoją opinię nt. podpisanego kilka godzin wcześniej porozumienia w Mińsku, dotyczącego zawieszenia broni we wschodnich regionach Ukrainie  oraz swoją ocenę wiarygodności tego porozumienia i rozwoju sytuacji na tym obszarze w przyszłości.
Następnie ambasador Nowak odpowiadał na pytania członków naszego klubu m.in. generałów: Zbigniewa Zalewskiego, Franciszka Puchały, Henryka Miki i Roman Pusiaka.

Na zakończenie spotkania nasz gość wpisał się do Księgi Pamiątkowej Klubu Generałów WP, a prezes wręczył mu okolicznościowy  ryngraf  klubu.

W dalszej części zebrania, po krótkiej przerwie generał Harmoza omówił sprawy organizacyjne klubu, w tym zmiany w planie rocznym – odwołanie podróży wojskowo-historycznej szlakiem 2 Korpusu Polskiego  oraz proponowaną w to miejsce podróż w Bieszczady.
Wyróżnił również okolicznościowym ryngrafem jubilata, wieloletniego członka Rady Klubu gen. bryg. Marka Oleksiaka – z okazji 75urodzin.

Na zakończenie zastępca prezesa gen. bryg.  Andrzej Lewandowski omówił przedsięwzięcia planowane w miesiącu marcu i kwietniu br.

Zebranie – styczeń 2015 r.

W dniu 15 stycznia 2015 roku w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się pierwsze w roku bieżącym zebranie członków Klubu Generałów WP. Uczestniczyło w nim 31 członków klubu.
Zasadniczym punktem zebrania była informacja dr Andrzeja Karkoszki nt. genezy powstania czwartego rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Specjalnych.

Zebranie prowadził prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza.
Na wstępie prowadzący – po otwarciu zebrania – poinformował o niedawnym zgonie (8 stycznia br.) jednego z członków Klubu Generałów WP, kol. gen. bryg. Jerzego Rakowskiego i poprosił zgromadzonych o uczczenie jego pamięci minutą ciszy.
Następnie gen. Harmoza oddał głos swemu zastępcy gen. bryg. Andrzejowi Lewandowskiemu, który zapoznał zebranych ze szczegółami organizacyjnymi zasadniczych przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2015 roku.

W dalszej kolejności zabrał głos dr Karkoszka, który wygłosił niezwykle interesującą informację na temat Wojsk Specjalnych. Szczególnie szeroko omówił uwarunkowania, jakie legły u podstaw  sformowania tych wojsk jako odrębnego rodzaju Sił Zbrojnych, a także znaczenie jednostki wojskowej „GROM” w tym procesie – zagadnienie to wzbudzały  największe kontrowersje wśród obecnych generałów.
W dalszej kolejności dr Karkoszka  przedstawił przebieg tworzenia Wojsk Specjalnych, ich charakterystykę, w tym zwłaszcza wyszkolenie, wyposażenie oraz wysoką gotowość do użycia, a także zakres zadań możliwych do realizacji.
Po wygłoszeniu informacji nastąpiła ożywiona dyskusja, w której głos zabrali generałowie: Izydorczyk, Pietrzyk, Flis i Daniluk.
Po dyskusji gen. Harmoza podziękował gościowi za udział w niezwykle ciekawym spotkaniu i wręczył mu okolicznościowy upominki (ryngraf Klubu Generłow WP). Podkreślił także, że członkowie klubu, choć są w stanie spoczynku,  nadal czują potrzebę służenia  Ojczyźnie i są gotowi wspierać wszelkie działania zmierzające do doskonalenia systemu obronnego państwa swą wiedzą i doświadczeniem, w tym także w takich kwestiach, jak funkcjonowanie poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych.

W dalszej części zebrania prezes omówił sprawy związane z organizacją pogrzebu gen. Rakowskiego i zaapelował o liczny udział w jego pogrzebie.

Na zakończenie gen. Harmoza złożył życzenia i wręczył okolicznościowe medale jubilatom:
- gen. dyw. Ryszardowi Muszyńskiemu – z okazji 75. urodzin;
- gen. bryg. Ryszardowi Dębskiemu – z okazji 65. urodzin.

 

II.   Z życia oddziałów terenowych.

Rok 2015

 

Bydgoszcz – grudzień

Spotkanie opłatkowe.

W dniu 11 grudnia 2015 r. w Mesie Oficerskiej przy ul. Gdańskiej 190 w Bydgoszczy odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Oddziału Bydgoskiego Klubu Generałów WP. W spotkaniu uczestniczył dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. kanonik płk Zenon Surma.

Na wstępie kapituła Oddziału Bydgoskiego Klubu Generałów WP ogłosiła laureatów wyróżnienia  ”Bene de Patria Meritus” ( dobrze zasłużony Ojczyźnie) za 2015 rok.

Laureatami wyróżnienia zostali :

 • Poseł Tomasz  Latos, za dokonania w służbie dla Polski w legislacji procesu na rzecz żołnierzy Wojska Polskiego;
 • Komandor ppor. Tomasz Witkiewicz – dowódca ORP SĘP , za kierowanie się ideą służby dla Ojczyzny zgodnie z przysięgą wojskową i w duchu patriotyzmu żołnierza Wojska Polskiego;
 • Andrzej Pastuszka – dyrektor Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze, za patriotyczne wychowanie młodzieży w duchu ideałów żołnierza polskiego.

Laureatom pamiątkowe ryngrafy okolicznościowe wręczyli gen .bryg. w st. spocz. dr n.med. Andrzej Wiśniewski, prezes klubu oraz przewodniczący kapituły wraz z gen. bryg. w st. spocz. Zenonem Wernerem.

Ponadto na spotkaniu uhonorowano pamiątkowym klubowym odznaczeniem okolicznościowym jubilatów :

 • gen .dyw. w st. spocz  Andrzeja Lelewskiego
 • gen. dyw. w st. spocz. Włodzimierza Sąsiadka
 • gen. bryg. w st. spocz. pilota Zenona Kułagę

Następnie dzieląc się opłatkiem przekazano wspólne życzenia świąteczne i noworoczne uczestnikom i ich rodzinom oraz poczęstowano się tradycyjnymi polskimi wigilijnymi daniami.

Bydgoszcz – marzec.

Wielkanocne spotkanie.

W dniu 30 marca 2015 roku odbyło się  wielkanocne spotkanie członków bydgoskiego Oddziału Klubu Generałów WP połączone ze zwiedzaniem obiektów Opery Nowej. W spotkaniu uczestniczyło 11 członków. Podczas zwiedzania opery  z-ca dyrektora opery p. Wojciech Bartczak zaprezentował  widownię, konstrukcję i wyposażenie scen oraz zaplecze wraz z nowoczesnymi urządzeniami technicznymi.
Po zwiedzeniu obiektu bydgoscy generałowie spotkali się z dyrektorem Opery Nowej p. Maciejem Figasem, a następnie przeszli do restauracji „Maestra” na spotkanie wielkanocne.
Spotkanie otworzył prezes klubu gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski,  który  powitał przybyłych  gości i pozostałych zebranych oraz przypomniał szczególną rolę Świąt Wielkanocnych w tradycji chrześcijańskiej.
Dziekan Inspektoratu Wsparcia S. Z.  ks. płk  Zenon Surma  złożył zebranym życzenia w imieniu biskupa polowego WP Józefa Guzka i pobłogosławił potrawy, wśród których nie zabrakło tradycyjnych wielkanocnych dań, w tym jajek oraz żurku z białą kiełbasą.
Następnie prezes zaprosił wszystkich do wspólnego biesiadowania.

 

 

 

Comments are closed.