Klub Generałów Wojska Polskiego

Zdjęcia

Zebranie Rady Klubu Za Żelazną Bramą – maj 1997 r.

Powitanie Nowego – 1998 roku. Od lewej generałowie H. Andracki, F. Puchała, P. Przyłucki

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie czerwiec 2003

Wizyta w WAT-20.11.2004 r. Informację wygłasza gen. bryg. prof. B. Smólski

Prezentacja dorobku naukowego w WAT – 20.11.2004 r.

Członkowie Klubu w AON – Rembertów – 20.01.2005 r. W środku w mundurze komendant-rektor. gen. broni J. Flis

Wizyta w Centrum Operacji Powietrznych- 7.03.2005 r.

Spotkanie z attache USA płk. H. Nowakiem- kwiecień 2005 r. Z prawej gen. dyw. F. Puchała

Składanie wieńca na Cmentarzu Wojennym w Modlinie-14.05.2005 r.

Wizyta w sali tradycji 2 BSap w Kazuniu-14.05.2005 r.

Spotkanie w Kazuniu-14.05 2005 r.

Wizyta w 18 bdsz w Bielsku Białej – 27.05.2005 r. Od lewej generałowie M. Oleksiak, J. Chmiel, J. Komański

Przed wylotem do Marynarki Wojennej-20.06. 2005 r.

Wizyta w Akademii Marynarki Wojennej-21.06.2005 r.

Spotkanie z ministrem Zielińskim. Z jego prawej gen. dyw. F. Puchała-czerwiec 2005 r.

Piknik na terenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej – Kielce – 31.08.2005 r.

Wizyta w Szwadronie Kawalerii WP w Starej Miłosnej-2.10.2005

Wizyta w batalionie reprezentacyjnym WP – 11.05.2006 r.

Zbiórka przed wyprawą na Ukrainę – 2 czerwca 2006 r.

Cmentarz Łyczakowski – 3.06.2006 r. Przed paniami klęczy gen. bryg. J. Szewczyk, za nim gen. dyw. J. Michałowski

Wizyta na cmentarzu Orląt Lwowskich-3.06.2006 r.

X-lecie Klubu na placu J. Piłsudskiego 5.08.2006 r.

X – lecie Klubu w Zegrzu-5.08.2006 r. W środku były prezydent RP Wojciech Jaruzelski


Grabarka 17.09.2006 r.

Zwiedzanie Galerii Intarsji w Łodzi 17.10. 2006 r.

Wizyta w 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia – Sieradz – 18.10. 2006 r.

Wizyta w Bumar-Łabedy 18.10.2006 r. Na pierwszym planie od lewej generałowie A. Kupis, F. Puchała i Z. Graczyk

Wizyta w Bumar Łabedy 18.10.2006 r.

Wizyta w WSO SP – Dęblin – 17.05.2007 r.

Wycieczka na Litwę – cmentarz Na Rossie – 17.06.2007 r.

Wilno – Bazylika Archikatedralna – 18.06.2007 r.

Wizyta w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Maz. 25.08.2007 r.

Wizyta w Politechnice Warszawskiej – 21.11.2007 r.

Spotkanie Wielkanocne – marzec 2008 r. Od lewej ks. płk. S. Żarski i generałowie A. Żyto, R. Soroksz, A.Czaban, R. Harmoza

Wielkanoc w Zakopanem – marzec 2008 r. od lewej generałowie R. Harmoza i R. Olszewski z małżonkami Irmilą i Mariolą

Wielkanoc w Zakopanym – marzec 2008 r.

Spotkanie z okazji 85 – rocznicy urodzin gen. Wojciecha Jaruzelskiego – 25.07.2008 r.

Muzeum Miciewicza w Nowogródku – kwiecień 2009 r.

Spotkanie Klubu Generałów w Bydgoszczy – 9.07.2009 r. Od lewej generałowie: A. Piotrowski, B. Grobelny, K. Chudy, Z. Tłok-Kosowski, A. Walczak, Z. Blechman (prezes), J. Głowacki, K. Wilczewski, R. Dysarz

Zajęcia rekreacyjne Klubu Generałów w Bydgoszczy

MSPO Kielce – wrzesień 2009 r. W środku były wiceminister ON R. Szeremietiew i prezes Targów A. Mochoń

Inauguracyjne spotkanie Klubu 27.01.2011 r. Rada Klubu. Od lewej generałowie: L. Ulandowski, J. Baraniecki, H. Mika, R. Harmoza, A. Lewandowski, M. Oleksiak, W. Cieślewski

Spotkanie w Uniwersytecie Warszawskim 11.02.2011 r.

Spotkanie z prof. K. Łastawskim – 24.02.2011 r.

Wręczenie okolicznościowego medalu gen. broni Z. Zalewskiemu z okazji 70-tej rocznicy urodzin – 24.03.2011 r.

Wręczenie okolicznościowego medalu gen. bryg. J.Szewczykowi z okazji 80-tej rocznicy urodzin – 24.03.2011 r.

Zebranie Klubu. Od lewej generałowie L. Chyła, J. Flis, S. Dygnatowski i R. Harmoza – 24.03.2011 r.

Zebranie Klubu. Od lewej generałowie S. Stańko, A. Wojciechowski – 24.03.2011 r.

Spotkanie Wielkanocne w DWL – 18.04.2011 r. Od lewej generałowie S. Świtalski, J. Jakubowski, W. Skrzypek, J. Światowiec, M. Oleksiak

Spotkanie Wielkanocne w DWL – 18.04.2011 r. Od lewej generałowie Z. Skuza, J. Baraniecki, Cz. Laszczkowski, J. Sielużycki. Z tyłu gen. bryg. Bronowicz – dowódca 16DZ

Spotkanie Wielkanocne w DWL – 18.04.2011 r. Od lewej generałowie: R. Harmoza, J. Słowiński, M. Walentynowicz, Z. Nowak, Z. Zieleniewski, P. Przyłucki. Z tyłu na mównicy gen. dyw. A. Malinowski – szef sztabu WL.

Comments are closed.