Klub Generałów Wojska Polskiego

Dokumenty


Zgodnie z § 7 ust. 2. Statutu członkami Klubu mogą być generałowie lub admirałowie Wojska Polskiego.

Comments are closed.