Klub Generałów Wojska Polskiego

Opinie, poglądy, publikacje

Lp. Autor Tytuł* Miejsce
Data Uwagi
2019 r.
1 gen. bryg. Marek K. Ojrzanowski Apel Generałów – odpowiedź na krytykę.  Warszawa  11 marca
2019 r.
Artykuł zamieszczony na prośbę autora.
2018 r.
5  gen.dyw.
Franciszek Puchała
Od kryzysu przysięgowego do czasów obecnych Warszawa Październik 2018 r.
4   gen.dyw.
Franciszek Puchała
Szkoła powszechna u zarania polskiej niepodległości Warszawa  Wrzesień 2018 r.
3  gen.dyw.
Franciszek Puchała
Organy doradcze władz państwowych w sprawach obronności Polski  w latach 1920-2018 Warszawa Sierpień 2018 r.
2   gen.dyw.
Franciszek Puchała
Okoliczności w jakich Polska odzyskała niepodległość. Warszawa  Lipiec
2018 r.
 1.  gen.dyw.
Franciszek Puchała
Doświadczenie oficerów paradoksalną przyczyną ich zwalniania. Warszawa luty
2018 r.
2017 r.
3. Kazanie Biskupa Polowego  Warszawa 25.10.
2017 r.
 Kazanie wygłoszone w czasie obchodów święta SG WP
2. Apel byłych szefów MSW, służb specjalnych, prawników i dziennikarzy  Warszawa
 1. gen. broni
Józef Flis
Nowa Koncepcja Obronna RP.  Warszawa 10  lipca 2017 r. Materiał do dyskusji.
2016 r.
12.  gen. dyw. Julian Lewiński Nie dajmy się wplątać w politykę, wyciągajmy wnioski z poniesionych klęsk. Warszawa Grudzień 2016 r. Artykuł wyraża osobiste poglądy Autora, nie jest stanowiskiem Klubu Generałów WP.
11.  Byli ministrowie spraw wewnętrznych List do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Warszawa 1 grudnia 2016 r. W liście przedstawiono stanowisko byłych MSW odnośnie projektu z 14 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
10. gen. dyw. Julian Lewiński Obrona Terytorialna nie osłabi obronności kraju, ale nie zastąpi wojsk operacyjnych.  Warszawa Listopad 2016 r.    Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
 9.   gen. bryg. pil.
Roman
Harmoza
Caracal  Warszawa Październik 2016 r.  Autor przedstawia swoje wątpliwości oraz propozycje w związku z zerwaniem negocjacji na zakup tego śmigłowca.
8.   gen. bryg. pil.
Roman
Harmoza
Stanowisko   odnośnie propozycji gen. dyw. Leszka Chyły w zakresie doskonalenia działalności KG WP       Warszawa Październik 2016 r.  Głos w dyskusji
7. gen. dyw. Leszek Chyła Propozycje w zakresie doskonalenia działalności Klubu Generałów WP   Warszawa  Październik 2016 r.  Głos w dyskusji
 6.  gen.dyw.
Franciszek Puchała
 To proste – będziemy się bić!  Warszawa Wrzesień
2016 r.
5.  gen.dyw.
Franciszek Puchała
Stan przygotowań Wojska Polskiego do odparcia agresji  we wrześniu 1939 roku  Warszawa Wrzesień
2016 r.
 Słowo wstępne do artykułów poz.47, 48 napisał gen.bryg. pil.
Roman Harmoza
4.  gen. bryg. pil.
Roman
Harmoza
Co złego Tobie zrobiliśmy Polsko?   Warszawa 1 lipca
2016 r.
 Autor przedstawia swoje odczucia w aktualnej sytuacji emerytów wojskowych
3.   Prezes Klubu Generałów WP  Spirala złych zmian.  Warszawa  6 czerwca 2016 r.  Stanowisko Rady Klubu Generałów WP odnośnie sytuacji byłych żołnierzy zawodowych we współczesnej Polsce.
2.  Prezes Klubu Generałów WP  Oświadczenie
Klubu Generałów WP 
 Warszawa 6 maja
2016 r.
 Oświadczenie zostało wydane w związku z wypowiedzeniem przez MON „Porozumienia o współpracy…”
1.  Prezes Klubu Generałów WP Pismo  do Ministra Obrony Narodowej  Warszawa 25 luty
2016 r.
 Pismo zostało skierowane do MON w związku z wypowiedzeniem „Porozumienia o współpracy…”
2015 r.
 4.    gen.dyw.
Franciszek Puchała
 Wkład Polski w zwycięstwo nad hitlerowskim faszyzmem  Paryż 6 czerwca 2015 r.  Wystąpienie na konferencji UNESCO,poświęconej 70 rocznicy zakończeniu II wojny światowej.
2.  Rada Klubu Generałów WP  Stanowisko Rady KG WP  w sprawie publikowanych w prasie  artykułów dyskredytujących  Klub Generałów WP  i jego członków. Warszawa 2 marca
2015 r.
 1.  gen.dyw.
Franciszek Puchała
Korekty w systemie obronnym kraju potrzebne nadal.  Warszawa Styczeń
2015 r.
  Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
2014 r.
6.  gen.dyw.
Jerzy Modrzewski
 ESEJ O POWSTAŃCZEJ WIŚLE. Lipiec 2014 r.  Autor opisuje swoje przeżycia z okresu Powstania Warszawskiego
 5.  Rada Klubu
Generałów WP
 Stanowisko Klubu Generałów WP  w sprawie wzmocnienia zdolności obronnych Polski  oraz modernizacji Sił Zbrojnych RP  Warszawa  15  lipca
2014 r.
 ”Stanowisko…” zostało skierowane do najważniejszych osób w państwie odpowiedzialnych za stan obronności.
4.   gen.dyw.
Franciszek Puchała
 O kolejnym etapie  reformy systemu kierowania i dowodzenia   ”Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 9/2014
 Wrzesień 2014 r.    Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
3. Rada Klubu
Generałów WP
 Oświadczenie w sp. kryzysu ukraińskiego.  5 marca
2014 r.
 Oświadczenie zostało skierowane na ręce:
- Prezydenta RP;
- Premiera Rządu RP;
- Ministra Obrony     Narodowej;
- Ministra Spraw     Wewnętrznych.
 2.  płk dr hab. Tomasz Kośmider Rola i miejsce ND SZ w przygotowaniach obronnych państwa   „Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 1/2014
 Styczeń
2014 r.
 Autor jest wykładowcą Akademii Obrony Narodowej
1.  gen.bryg.
Andrzej Lewandowski
Emerytury, przywileje… Luty
2014 r.
2013 r.
5. gen.dyw.
Franciszek Puchała
Przemysł zbrojeniowy PRL i Wojsko Polskie.  ”Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 8/2013
 Sierpień
2013 r.
Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
4.   gen.dyw.
Franciszek Puchała
Broń radiacyjna kontra lasery w Wojskowej Akademii Technicznej.     ”Przegląd Historyczno-Wojskowy” nr 2/2013  Czerwiec
2013 r.
Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
3. gen.bryg. Witold Cieślewski Czas na zmianę. Warszawa   Maj
2013 r.
 Autor przez ostatnie 2,5 roku pełnił funkcję szefa J-6 w AFNORTH w  NATO
 2.  gen.bryg.
Andrzej Lewandowski
 Ad vocem….
Echa spotkania przedstawicieli Klubu Generałów WP z Ministrem Obrony Narodowej.
Warszawa 21 lutego
2013 r.
Autor odnosi się do kontrowersji wynikłych po spotkaniu przedstawicieli Klubu z Ministrem Obrony Narodowej.
 1. gen.bryg.
Andrzej Lewandowski
Nie zgadzam się…  Styczeń
2013 r.
   Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
2012 r.
1.  gen.bryg.
Andrzej Lewandowski
Tarcza Polski   Sierpień    2012 r. Autor przez kilka lat pełnił obowiązki szefa OPL WL i do tej pory jest uznanym ekspertem w dziedzinie obrony przeciwlotniczej
2011 r.
2. gen.bryg.
Andrzej Lewandowski
 ”Restrukturyzacja, restrukturyzacja.” „Głos Weterana i Rezerwisty” Wrzesień
2011 r.
Autor jest m. in. zastępcą przewodniczącego Komisji Historycznej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a poglądy prezentowane w artykule, są jego poglądami osobistymi.
1. gen.bryg.pil.
Roman Harmoza
Stanowisko byłych generałów lotnictwa wojskowego po katastrofie 10 kwietnia 2010r Warszawa  10 sierpnia 2011 r.  ”Stanowisko…” zostało rozesłane do zasadniczych decydentów w państwie z Prezydentem RP i Premierem RP na czele.

*) „Kliknięcie” na tytuł odpowiedniej publikacji otwiera jej treść lub opis.

Comments are closed.