Klub Generałów Wojska Polskiego

Opinie, poglądy, publikacje

Lp. Autor Tytuł* Miejsce
Data Uwagi
2017 r.
3 Kazanie Biskupa Polowego  Warszawa 25.10.
2017 r.
 Kazanie wygłoszone w czasie obchodów święta SG WP
2 Apel byłych szefów MSW, służb specjalnych, prawników i dziennikarzy  Warszawa
 1 gen. broni
Józef Flis
Nowa Koncepcja Obronna RP.  Warszawa 10  lipca 2017 r. Materiał do dyskusji.
2016 r.
12.  gen. dyw. Julian Lewiński Nie dajmy się wplątać w politykę, wyciągajmy wnioski z poniesionych klęsk. Warszawa Grudzień 2016 r. Artykuł wyraża osobiste poglądy Autora, nie jest stanowiskiem Klubu Generałów WP.
11.  Byli ministrowie spraw wewnętrznych List do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Warszawa 1 grudnia 2016 r. W liście przedstawiono stanowisko byłych MSW odnośnie projektu z 14 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
10. gen. dyw. Julian Lewiński Obrona Terytorialna nie osłabi obronności kraju, ale nie zastąpi wojsk operacyjnych.  Warszawa Listopad 2016 r.    Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
 9.   gen. bryg. pil.
Roman
Harmoza
Caracal  Warszawa Październik 2016 r.  Autor przedstawia swoje wątpliwości oraz propozycje w związku z zerwaniem negocjacji na zakup tego śmigłowca.
8.   gen. bryg. pil.
Roman
Harmoza
Stanowisko   odnośnie propozycji gen. dyw. Leszka Chyły w zakresie doskonalenia działalności KG WP       Warszawa Październik 2016 r.  Głos w dyskusji
7. gen. dyw. Leszek Chyła Propozycje w zakresie doskonalenia działalności Klubu Generałów WP   Warszawa  Październik 2016 r.  Głos w dyskusji
 6.  gen.dyw.
Franciszek Puchała
 To proste – będziemy się bić!  Warszawa Wrzesień
2016 r.
5.  gen.dyw.
Franciszek Puchała
Stan przygotowań Wojska Polskiego do odparcia agresji  we wrześniu 1939 roku  Warszawa Wrzesień
2016 r.
 Słowo wstępne do artykułów poz.47, 48 napisał gen.bryg. pil.
Roman Harmoza
4.  gen. bryg. pil.
Roman
Harmoza
Co złego Tobie zrobiliśmy Polsko?   Warszawa 1 lipca
2016 r.
 Autor przedstawia swoje odczucia w aktualnej sytuacji emerytów wojskowych
3.   Prezes Klubu Generałów WP  Spirala złych zmian.  Warszawa  6 czerwca 2016 r.  Stanowisko Rady Klubu Generałów WP odnośnie sytuacji byłych żołnierzy zawodowych we współczesnej Polsce.
2.  Prezes Klubu Generałów WP  Oświadczenie
Klubu Generałów WP 
 Warszawa 6 maja
2016 r.
 Oświadczenie zostało wydane w związku z wypowiedzeniem przez MON „Porozumienia o współpracy…”
1.  Prezes Klubu Generałów WP Pismo  do Ministra Obrony Narodowej  Warszawa 25 luty
2016 r.
 Pismo zostało skierowane do MON w związku z wypowiedzeniem „Porozumienia o współpracy…”
2015 r.
 4.    gen.dyw.
Franciszek Puchała
 Wkład Polski w zwycięstwo nad hitlerowskim faszyzmem  Paryż 6 czerwca 2015 r.  Wystąpienie na konferencji UNESCO,poświęconej 70 rocznicy zakończeniu II wojny światowej.
 3.     gen.dyw.
Franciszek Puchała
 „Winy” żołnierzy Wojska Polskiego.
2.  Rada Klubu Generałów WP  Stanowisko Rady KG WP  w sprawie publikowanych w prasie  artykułów dyskredytujących  Klub Generałów WP  i jego członków. Warszawa 2 marca
2015 r.
 1.  gen.dyw.
Franciszek Puchała
Korekty w systemie obronnym kraju potrzebne nadal.  Warszawa Styczeń
2015 r.
  Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
2014 r.
8.  gen.dyw.
Jerzy Modrzewski
 ESEJ O POWSTAŃCZEJ WIŚLE. Lipiec 2014 r.  Autor opisuje swoje przeżycia z okresu Powstania Warszawskiego
 7.   gen.dyw.
Franciszek Puchała
 Rocznicowe refleksje weterana  żołnierskiej służby. „Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 11/2014
Listopad
2014 r.
  Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
 6.  Rada Klubu
Generałów WP
 Stanowisko Klubu Generałów WP  w sprawie wzmocnienia zdolności obronnych Polski  oraz modernizacji Sił Zbrojnych RP  Warszawa  15  lipca
2014 r.
 ”Stanowisko…” zostało skierowane do najważniejszych osób w państwie odpowiedzialnych za stan obronności.
5.   gen.dyw.
Franciszek Puchała
 O kolejnym etapie  reformy systemu kierowania i dowodzenia   ”Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 9/2014
 Wrzesień 2014 r.    Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
4. Rada Klubu
Generałów WP
 Oświadczenie w sp. kryzysu ukraińskiego.  5 marca
2014 r.
 Oświadczenie zostało skierowane na ręce:
- Prezydenta RP;
- Premiera Rządu RP;
- Ministra Obrony     Narodowej;
- Ministra Spraw     Wewnętrznych.
 3.  płk dr hab. Tomasz Kośmider Rola i miejsce ND SZ w przygotowaniach obronnych państwa   „Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 1/2014
 Styczeń
2014 r.
 Autor jest wykładowcą Akademii Obrony Narodowej
 2.  gen.dyw.
Franciszek Puchała
 Organizacja WSyD SZ PRL
w latach 1945-1990
  ”Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 2/2014
Luty
2014 r.
   Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
1.  gen.bryg.
Andrzej Lewandowski
Emerytury, przywileje… Luty
2014 r.
2013 r.
12.  gen.dyw.
Franciszek Puchała
Budowa potencjału bojowego Wojska Polskiego 1945 -1990.    BELLONA  2013 r. Wydanie książkowe – zasadnicze treści ujęte są w zamieszczonej recenzji.
11. gen.dyw.
Franciszek Puchała
Przemysł zbrojeniowy PRL i Wojsko Polskie.  ”Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 8/2013
 Sierpień
2013 r.
Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
 10.    gen.dyw.
Franciszek Puchała
Generał Wojciech Jaruzelski – strateg wojskowy i mąż stanu   ”Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 7/2013
 Lipiec
2013 r.
Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
9.   gen.dyw.
Franciszek Puchała
Broń radiacyjna kontra lasery w Wojskowej Akademii Technicznej.     ”Przegląd Historyczno-Wojskowy” nr 2/2013  Czerwiec
2013 r.
Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
8.  gen.dyw.
Franciszek Puchała
 Prawdy, półprawdy i fałsz w wywiadzie redaktora Pacha.    ”Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 6/2013
 Czerwiec
2013 r.
Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
7. gen.bryg. Witold Cieślewski Czas na zmianę. Warszawa   Maj
2013 r.
 Autor przez ostatnie 2,5 roku pełnił funkcję szefa J-6 w AFNORTH w  NATO
 6.    gen.dyw.
Franciszek Puchała
Wojna w Korei – zbrojenia w Polsce  ”Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 5/2013
 Maj
2013 r.
 Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
5. gen.dyw.
Franciszek Puchała
Dziwna reforma „Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 3/2013
 Marzec
2013 r.
Materiał do dyskusji
 4.  gen.bryg.
Andrzej Lewandowski
 Ad vocem….
Echa spotkania przedstawicieli Klubu Generałów WP z Ministrem Obrony Narodowej.
Warszawa 21 lutego
2013 r.
Autor odnosi się do kontrowersji wynikłych po spotkaniu przedstawicieli Klubu z Ministrem Obrony Narodowej.
3.  gen. broni Józef Użycki „Do trzech razy sztuka.Droga USA do hegemonii”.   Wydawnictwo Comandor
Warszawa
2012 r. Autor dokonuje oceny uwarunkowań, które doprowadziły do powstania potęgi USA oraz prognoz ich światowej pozycji w przyszłości.
 2.  gen.dyw.
Franciszek Puchała
Pułkownika Kuklińskiego udział w grze wywiadów wielkich mocarstw.  ”Przegląd Historyczno – Wojskowy”
nr 4/2012.
 Styczeń
2013 r.
 Autor zabrał głos w dyskusji zapoczątkowanej na łamach PHW przez płk Babulę
nt. działalności
płk Kuklińskiego
 1. gen.bryg.
Andrzej Lewandowski
Nie zgadzam się…  Styczeń
2013 r.
   Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
2012 r.
 8.   gen.dyw.
Franciszek Puchała
Wschód i Zachód o Polsce lat 1980/81 oraz przygotowanie stanu wojennego.  ”Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 12/2012
Grudzień 2012 r. Autor skupia się na zewnętrznych aspektach polskiego kryzysu  na początku
lat 80. XX wieku.
7. płk rez. prof. Julian Babula  Służba pułkownika  Kuklińskiego w Sztabie Generalnym WP.
Refleksje, pytania i  wątpliwości.
„Przegląd Historyczno-Wojskowy”
nr 1/2012
Marzec
2012 r.
Autor pobudza do racjonalnego myślenia na temat niezwykłego szpiega oraz inspiruje do dyskusji na temat przypisywanej mu  wiedzy
6.  gen.bryg.
Andrzej Lewandowski
Tarcza Polski   Sierpień    2012 r. Autor przez kilka lat pełnił obowiązki szefa OPL WL i do tej pory jest uznanym ekspertem w dziedzinie obrony przeciwlotniczej
 5.  gen.dyw.
Franciszek Puchała
 Polska Ludowa a
III Rzeczpospolita; różne uwarunkowania geopolityczne,
różne koncepcje obronności i bezpieczeństwa
  „Przegląd Historyczno -Wojskowy”
nr 2/2012
„Głos Weterana i Rezerwisty”
 Czerwiec 2012 r. Na łamach „Głosu weterana i rezerwisty” publikowany w odcinkach
 4.   Polskie Lobby Przemysłowe  Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w ramach zamówień obronnych (komentarze)  „Gazeta Wyborcza” Maj
2012 r.
Materiał zawiera wypowiedzi i komentarze ekspertów na temat Memorandum…(zamieszczonego pod pozycją 2/2012)
 3.  Polskie Lobby Przemysłowe Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w ramach zamówień obronnych Kwiecień 2012 r.  Materiał zawiera uwagi Polskiego Lobby Przemysłowego do przedmiotowego  Memorandum (jego treść jest zamieszczona pod pozycją 2/2012)
 2. Premier Rządu RP Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w ramach zamówień obronnych  Kwiecień 2012 r. Materiał zawiera treść przedmiotowego Memorandum oraz stanowisko rządu w sprawie jego ratyfikacji
1.   gen.dyw.
Franciszek Puchała
Cywilna i demokratyczna  kontrola  nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej (geneza, rozwój i doświadczenia) publikowany na bieżąco na  łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty” oraz w materiałach z konferencji  naukowej UPH w Siedlcach „Bezpieczeństwo-Wojskowość- Wychowanie”  Luty -
Kwiecień
2012 r.
  Materiał przedstawiony przez autora dla członków Klubu i innych zainteresowanych
2011 r.
1. gen.bryg.
Andrzej Lewandowski
 ”Restrukturyzacja, restrukturyzacja.” „Głos Weterana i Rezerwisty” Wrzesień
2011 r.
Autor jest m. in. zastępcą przewodniczącego Komisji Historycznej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a poglądy prezentowane w artykule, są jego poglądami osobistymi.
2. gen.bryg.
Andrzej Lewandowski
„Zmarnowana szansa – czy do stanu wojennego mogło nie dojść?”   „Głos Weterana i Rezerwisty”  Listopad
2011 r.
Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
 3. gen.dyw.
Franciszek Puchała
„Sekrety Sztabu Generalnego pojałtańskiej Polski”    BELLONA 2011 r. Wydanie książkowe – geneza i zasadnicze treści ujęte są w zamieszczonej rozmowie z autorem.
4. gen.bryg.pil.
Roman Harmoza
Stanowisko byłych generałów lotnictwa wojskowego po katastrofie 10 kwietnia 2010r Warszawa  10 sierpnia 2011 r.  ”Stanowisko…” zostało rozesłane do zasadniczych decydentów w państwie z Prezydentem RP i Premierem RP na czele.
5. gen.dyw.
Franciszek Puchała
„Echa kryzysu kubańskiego  w Wojsku Polskim.” „Polska Zbrojna”  Październik 2011 r. Materiał przedstawiony przez autora dla członków Klubu i innych zainteresowanych (w związku z 50-tą rocznicą budowy Muru Berlińskiego oraz kryzysu kubańskiego).
6. gen.dyw.
Franciszek Puchała
„Plan operacji zaczepnej Frontu Nadmorskiego
- dokument „wojenny” czy ćwiczebny?
  „Polska Zbrojna” Listopad
2011 r.
 Materiał przedstawiony przez autora dla członków Klubu i innych zainteresowanych
7. gen.dyw.
Franciszek Puchała
„Stan wojenny na zimno.” „Głos Weterana i Rezerwisty” Listopad
2011r.
 Materiał został przedstawiony jako oferta do dyskusji. Sanowi on rozważania autora oparte na licznych dokumentach i publikacjach oraz wypowiedziach polityków i wojskowych.
8. gen.dyw.
Franciszek Puchała
 Naciski i realna groźba interwencji wojskowej”  tygodnik „Przegląd” Grudzień
2011 r.
 Opracowanie jest rozwinięciem zagadnienia zasygnalizowanego w publikacji tegoż autora zamieszczo-
nej  na naszej stronie w listopadzie br. (pt.”Stan wojenny na zimno”).

Podobny tekst ukzał się na stronie internetowej „Głosu wetetrana i rezerwisty” oraz  najnowszego numeru tygodnika „Przegląd”.
9. gen.bryg.pil. Roman Harmoza Pismo w sprawie konsolidacji wojskowych zakładów remont.-produk. z firmą Bumar. - Grudzień 2011 r.  Pismo otrzymują:
- Prezydent RP;
- Prezes RM;
- MON;
- Szef SG WP;
- Szef BBN;
- Sejmowa Komisja ON;
- Senacka Komisja ON.

*) „Kliknięcie” na tytuł odpowiedniej publikacji otwiera jej treść lub opis.

Comments are closed.