Klub Generałów Wojska Polskiego

Oświadczenie Klubu Generałów WP

Oświadczenie Klubu Generałów WP w sprawie zerwania
przez Ministra Obrony Narodowej „Porozumienia o współpracy…”

Comments are closed.