Klub Generałów Wojska Polskiego

Plan pracy Klubu

UWAGA:

W związku z ograniczeniami wynikającymi z potrzeby przeciwstawienia się rozprzestrzenianiu pandemii COVID – 19 
Rada Klubu Generałów WP powzięła decyzję o znaczącym ograniczeniu zamierzeń realizowanych w 2021 r., w szczególności o rezygnacji z przedsięwzięć o charakterze zbiorowym – do czasu zaszczepienia się większości członków Klubu. W związku z powyższym zrezygnowano także z opracowania Planu Zamierzeń  na rok bieżący. 

Comments are closed.