Klub Generałów Wojska Polskiego

Plan pracy Klubu

P L A N

ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ KLUBU GENERAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO
NA 2019 ROK

 I. GŁÓWNY CEL I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU GENERAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO  w 2019 ROKU:

1.   Główny cel: 

Realizowanie uchwał programowych Walnego Zgromadzenia Członków z 29 września 2016 r. oraz ustaleń zebrania Klubu Generałów z dnia 23 listopada 2017 r oraz kolejnych zebrań Klubu.                                                                                                                               

2.  Zasadnicze zadania:

 • dostosowanie form działalności Klubu Generałów do aktualnych okoliczności oraz poszukiwanie nowych możliwości oddziaływania na opinię publiczną;
 • dbanie o interesy naszego środowiska oraz czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku generałów Wojska Polskiego;
 • reprezentowanie środowiska w uroczystościach organizowanych przez organizacje kombatanckie i społeczne;
 • udział w sympozjach, konferencjach, prezentacjach i innych przedsięwzięciach, związanych z działalnością Klubu, organizowanych przez instytucje społeczne i pozarządowe, a także uczestnictwo w wybranych posiedzeniach Komisji Obrony  Narodowej Sejmu i Senatu po ewentualnym zaproszeniu przez posła lub senatora;
 • rozpoznawanie potrzeb oraz organizowanie w miarę możliwości opieki socjalnej, w tym zdrowotnej, nad generałami  inwalidami i emerytami wojskowymi oraz ich rodzinami, wymagającymi szczególnej opieki poprzez wyznaczenie osoby do kontaktów;
 • popularyzowanie problemów obronności państwa, głównie poprzez rozwijanie i uaktualnianie strony internetowej  Klubu Generałów WP www.klubgeneralow.pl;
 • organizowanie spotkań klubowych z przedstawicielami wojska, nauki, gospodarki, polityki, kultury i mediów;
 • poszukiwanie nowych form współpracy z grupami generałów i admirałów Wojska Polskiego w: Bydgoszczy, Wrocławiu,  Krakowie, Szczecinie, Gdyni i innych ośrodkach;
 • umacnianie współpracy i konsultacji  z innymi stowarzyszeniami , związkami i fundacjami  tj. Stowarzyszeniami: Generałów  Policji RP, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej w ramach Konwentu Generałów RP, Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, Federacją  Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP oraz kontynuowanie współpracy z Klubem Generałów Republiki Słowackiej, z Klubem Generałów Republiki Czeskiej oraz z Klubem Generałów Rumunii;
 • prowadzenie działalności publicystycznej na stronie internetowej KG oraz w środkach masowego przekazu dotyczącej problemów obronności i tradycji Sił Zbrojnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w organizacji uroczystości pogrzebowych członków Klubu. Coroczne odwiedzanie grobów zmarłych generałów w ramach akcji „Naszym Kolegom – Nasza Pamięć”;
 • podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu wzrost liczby członków Klubu, a także opłacania składek organizacyjnych.

 

II. ZAMIERZENIA REALIZOWANE W KLUBIE GENERAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO W 2018 ROKU

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Odpowiedzialny

TERMIN

UWAGI

Miejsce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

  Posiedzenie Rady Klubu


Prezes Klubu
Al. Ujazdowskie 6A

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X


godz.12.00

2.

 Zebranie Członków Klubu.

Prezes Klubu
Al. Ujazdowskie 6A

X

X

X

-

X

X

-

-

-

X

X

-

  godz.16.00
z udziałem zaproszonych gości

3.

Udział w posiedzeniach Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Gen. bryg. Ryszard Żuchowski

 -  X  -  -  X  -  -  -  X  -  X  -

4.

 Spotkanie z okazji:
 - Świąt Wielkanocnych;
 - Świąt Bożego Narodzenia.

Rada Klubu

X

 

X

Odpłatnie
godz. 16.00
5.

 Udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego -   Kielce 2019 r.

Rada Klubu X Odpłatnie.
6.

Organizacja konferencji nt. Planowy rozwój Sił  Zbrojnych gwarantem bezpieczeństwa RP

Rada Klubu X Odpłatnie
7.  Opracowanie planu zamierzeń na 2020 r gen. broni
Józef Flis 
gen. bryg.
Henryk Porajski
 X

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Odpowiedzialny

TERMIN

UWAGI

Miejsce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8.

 Udział w przedsięwzięciach organizowanych z okazji:


Rada Klubu

 - Dnia Wojska Polskiego;

 X

  - Dnia Kombatanta.

 X

 - Złożenie wieńca Przed Grobem Nieznanego Żołnierza z okazji 64 rocznicy wyzwolenia Warszawy

 X

9.

Akcja w przededniu Święta Zmarłych „Naszym Kolegom – Nasza Pamięć”.


Wyznaczony członek
Rady Klubu
Powązki Wojskowe

 X

10.

 Systematyczne uaktualnianie strony internetowej

gen. bryg.
J. Jakubowski

 

X

X X X X X X X X X X X

11.

 Przygotowanie dokumentacji finansowej za 2018 r.

gen. bryg.
S.Filipiak

X

 

OPRACOWAŁ:

SEKRETARZ RADY KLUBU

gen. bryg. Henryk PORAJSKI

 


Comments are closed.