Klub Generałów Wojska Polskiego

Szczyt świątecznej manipulacji redaktora Wiktora Ferfeckiego

(na marginesie artykułu na stronie „Rzeczypospolitej”,
publikacja 26.12.2021 21:00)

Niemal o północy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia ten dziennikarz od lat śledzący działalność „Klubu Generałów i Admirałów RP” opublikował bałamutny artykuł pt.: „Kontrowersyjny Klub Generałów spotkał się z Szymonem Hołownią”.

Pan Ferfecki wykazał się niezwykle spóźnionym refleksem, bo owe spotkanie odbyło się niemal cztery miesiące temu. Odnoszę wrażenie, że do nocnej publikacji ze swoistej śpiączki obudził redaktora mój artykuł p.t. „Przed czym stan wojenny uratował Polskę ?” (zakładka KGiA RP „opinie”). Odnoszę wrażenie, że  zmęczony redaktor nie zdołał przeczytać ze zrozumieniem kilku ważnych zdań cytowanych przeze mnie w przywołanym tekście.

  1. O istniejącym zagrożeniu obcą interwencją wojskową:

a). Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w wywiadzie dla paryskiej „Kultury” oraz

w zeznaniach przed prokuratorem majorem Bogdanem Włodarczykiem w Waszyngtonie;

b). Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego profesora Adama Strzembosza w uzasadnieniu dezercji płk Kuklińskiego.

  1. O skutkach obcej interwencji wojskowej w wypowiedziach:

a). Prof. Andrzeja Friszke,

b). Prof. Stanisława Ciechanowskiego,

c). W dokumencie opracowanym w 1981 r. dla gen. Jaruzelskiego.

Cytowane zdania Ferfecki uznał za „pochwały stanu wojennego” mego autorstwa (sic !). Wykazał się ponadto dyletanctwem pod względem wiedzy o procesie przygotowania stanu wojennego. Trudno nie zauważyć wysiłku wielu uczestników jego planowania nie tylko w Sztabie Generalnym WP, a zwłaszcza płk Ryszarda Kuklińskiego, ale także w Sekretariacie KOK oraz instytucjach centralnych MON, MSW i wielu innych resortach. Gdyby pan Ferfecki zajrzał do odpowiednich akt IPN zauważyłby może, iż nie było jedynego „bezpośredniego planisty stanu wojennego”. Co prawda, do większości prac przyznawał się w swoich wypowiedziach płk Kukliński twierdząc, że był jednoosobowym sekretariatem pracujących zespołów. Nie ulega wątpliwości, że to on opracował takie zasadnicze dokumenty jak:„Myśl przewodnia stanu wojennego” oraz „Centralny plan działania organów politycznych władzy i administracji państwowej na wypadek konieczności wprowadzenia w PRL stanu wojennego”. Były one podstawą prac wszystkich „planistów”.

                                                                                Gen. dyw. dr Franciszek Puchała

Comments are closed.