Klub Generałów Wojska Polskiego

Współpraca

Porozumienie o współpracy pomiędzy Klubem Generałów WP
a Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji S.A.
podpisane dnia 19.01.2012r.

 
 

 

Porozumienie o współpracy związków zawodowych
i stowarzyszeń służb mundurowych

podpisane  28.02.2010r.

 
 
 
 Umowa o wzajemnej współpracy międzynarodowej
pomiędzy Klubem Generałów Republiki Słowackiej
a Klubem Generałów WP podpisana dnia 02.06.2012r.Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej
i Klubem Generałów Wojska Polskiego
(wypowiedziane przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 5.02.2016 r.)  

 
 
 

Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Klubem Generałów WP
a Klubem Generałów Republiki Czeskiej
podpisana w Pradze w  dnia 21.05.2014r.


Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Klubem Generałów WP
a Rumuńskim Stowarzyszeniem Propagowania Historii Lotnictwa
podpisana w Warszawie w  dnia 19.05.2016 r.


Comments are closed.