Klub Generałów Wojska Polskiego

Zarząd

Rada Klubu

  gen. bryg. pil.
Roman Harmoza
Prezes
 gen. broni
Józef Flis
Wiceprezes
 gen. bryg.
Ryszard Żuchowski
Wiceprezes
 
gen. bryg.
Henryk Porajski
Sekretarz

gen. bryg.
Stanisław Filipiak
Skarbnik

Komisja Rewizyjna

   
  gen. dyw.
Jarosław Bielecki
Zastępca przewodniczącego

gen. bryg.
Roman Pusiak
Przewodniczący

 gen. bryg.
Alfons Kupis
Członek

Comments are closed.