Klub Generałów Wojska Polskiego

Zarząd

Rada Klubu

   
 

  gen. dyw.
Jerzy Słowiński
Prezes

 

 
 

 gen. bryg.
Władysław Saczonek
Zastępca Prezesa

 

 

gen. bryg.
Stanisław Filipiak
Skarbnik

 

 gen. bryg. pil.
Roman Harmoza
Członek

gen. broni
Józef Flis
Członek

 gen. dyw.
Aleksander Poniewierka
Członek

Komisja Rewizyjna

  gen. dyw.
Jarosław Bielecki
Przewodniczący

gen. bryg.
Władysław Skrzypek
Sekretarz

 gen. bryg.
Henryk Mika
Członek

 

Comments are closed.