Klub Generałów Wojska Polskiego

Władze Klubu

Władzami Klubu są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Rada Klubu.
3. Komisja Rewizyjna.

 

 

Rada Klubu

   
 

  gen. dyw.
Jerzy Słowiński
Prezes

 

 

 gen. bryg.
Władysław Saczonek
Zastępca Prezesa

 

gen. dyw.
Janusz Lalka
Sekretarz

 

gen. bryg.
Stanisław Filipiak
Skarbnik

 

 

 gen. bryg. pil.
Roman Harmoza
Członek

 

gen. broni
Józef Flis
Członek

 

Komisja Rewizyjna

   
   gen. dyw.
Jarosław Bielecki
Przewodniczący
 


gen. bryg.
Andrzej Lewandowski
Członek

gen. bryg.
Władysław Skrzypek
Sekretarz

 gen. bryg.
Henryk Mika
Członek

 

Comments are closed.